Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 27 mei 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16031 N

TUTATEC (wederzijdse erkenning)

(feromonen)

(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate en

(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate,

SEDQ Healthy Crops S.L.

Deze insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van de tomatenmineermot Tuta absoluta in de bedekte teelt van tomaat en aubergine.

16038 N

ARGOS

sinaasappelolie

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit kiemremmingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de opslag van consumptie- en zetmeelaardappel.

16027 N

Valis F

folpet en valifenalaat

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegelaten in de teelt van wijndruif (onbedekte teelt).

16029 N

Ascernity

benzovindiflupyr en difenoconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor de greens en tees van golfterreinen.

16032 N

Insure Duo

boscalid en pyraclostrobin

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als zaadbehandelingsmiddel tegen schimmels in de teelt van wortelen, zaaiuien en zaaisjalotten (onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10710 N

Ohayo

fluazinam

ISK Biosciences Europe N.V.

Dit middel voor professioneel wordt toegepast als dompelbehandeling van diverse bloembollen.

De wijziging betreft de toelating als gewasbehandeling in aardappel en de onbedekte  teelt van zaaiui, eerste en tweedejaars plantui, zilverui, picklers, zaai- en plantsjalot.

De uitbreiding naar de gewasbehandeling in lelie, gladiool, tulp, hyacint, narcis, iris (bijgoed) wordt niet gehonoreerd.

W.13

n.v.t.

n.v.t.

12504 N

Collis (kleine toepassing)

Boscalid en Kresoxim-methyl

BASF Nederland B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

bloembol en bloemknolgewassen (bedekte teelt); bloembol- en bloemknol gewassen m.u.v. lelie en gladiool (voorjaar geplant, onbedekte teelt) en bolbloemen -en knolbloemen m.u.v lelie en grofbollige narcis (bedekte substraatteelt).

W.11

n.v.t.

n.v.t.

12612 N

BotaniGard WP (kleine toepassing)

Beauveria bassiana stam GHA

Mycotech Europe Ltd. p/a Certis Europe B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de kleine toepassingen: bedekte bloemisterijgewassen (tegen trips), bedekte rozen (tegen trips) en de bedekte veredeling en zaadteelt (tegen wittevlieg)

W.4

n.v.t.

n.v.t.

 

14958 N

 Winner (kleine toepassing)

formetanaat

Gowan Crop Protection Ltd

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de volgende teelten als kleine toepassing:

kleinfruit (bedekte teelt), curcubitaceae met eetbare schil (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt), asperges (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15689 N

VINTEC (wederzijdse erkenning)

Trichoderma atroviride strain SC1

Bi-PA N.V.

De uitbreiding betreft het professionele gebruik in de bedekte teelt van tomaat.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12878 N

Calaris

mesotrione en terbuthylazine

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik mag worden toegepast in de teelt van maïs, mits de dosering beperkt wordt tot maximaal 2 maal 0,5 – 0,75 l/ha met een minimaal interval van 14 dagen indien 2 opeenvolgende bespuitingen worden uitgevoerd. Ter bescherming van niet-doelwit planten dient DRT 95 te worden toegepast. De toelating wordt verlengd tot 1 juli 2021.

W.3.

01-12-2020

01-07-2021

13257 N

CAPRI TWIN

florasulam en pyroxsulam

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na-opkomst toepassing in wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt en zomertarwe.

De bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van in het water levende organismen en niet tot doelsoorten behorende terrestrische planten vallen nu onder de standaard voorgeschreven DRT 75 van het Activiteitenbesluit.

W.5

05-12-2020

05-12-2021

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13754 N

Roundup Gel

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

20-05-2020

20-05-2020

20-05-2020

15804 N

Completto

trinexapac-ethyl, chloormequatchloride

ADAMA Registrations B.V.

01-07-2020

01-07-2020

01-07-2020

15818 N

CropGuard Abamectin 2

abamectine

Robbin Aalbers Agrochemical Trading

24-04-2020

24-04-2020

24-04-2020