Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 28 oktober 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16074 N

CLINIC FREE

glyfosaat

Nufarm B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel
in akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, grasvegetatie (onbedekte teelt), groot fruit (onbedekte teelt), noten (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen m.u.v. klimplanten (onbedekte teelt), bosbouw, tijdelijk onbeteeld land, permanent onbeteeld terrein (m.u.v. halfopen en gesloten verhardingen in het Maasstroomgebied) en wijndruif (onbedekte teelt).

16084 N

Vident

fludioxonil

Chrysal International B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel  gebruik wordt toegelaten voor een naoogst behandeling in snijbloemen.

16091 N

V5

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1

Valto B.V.

Dit virusbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de productiefase van tomaat.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14983 N

FYSIUM

1-methylcyclopro-peen

JANSSEN PMP - Preservatie- en Materiaalbescherming

De toelating van deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na-oogstbehandeling van appels in luchtdichte bewaarcellen.

De uitbreiding betreft het verhogen van de toepassingsfrequentie van 1 naar 2 toepassingen per bewaarcel per seizoen.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

10980 N

MYCOTAL (kleine toepassing)

Lecanicillium muscarium stam Ve6

Koppert B.V.

De toelating van dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de bedekte teelt van aalbes, bladgroenten, sla; lactuca spp, rucola, boon zonder peul, vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine, spaanse peper, koolgewassen, radijs-achtige, wortelen, kruiden (vers en gedroogd), peterselie, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

11943 N

BERET GOLD 025 FS

(wederzijdse erkenning)

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met een zaadbehandeling in de teelt van de volgende kleine toepassingen: droog te oogsten erwten, kikkererwt, droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon, lupine, boon met peul m.u.v. kouseband, boon zonder peul, erwt met peul (m.u.v. asperge-erwt) en erwt zonder peul.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

12918 N

Proplant (kleine toepassing)

propamocarb hydrochloride

Arysta LifeScience Benelux Sprl

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

13144 N

Monarch (kleine toepassing)

flutolanil

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik. Wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie, tulp en iris (onbedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden teelt), trekheesters, snijgroen, sierheesters, vaste plantenteelt en bloemenzaadteelt.

W.5

n.v.t.

n.v.t.

13854 N

Karma

(kleine toepassing)

kalium waterstofcarbonaat

Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur KAVB

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel   voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in steenvruchten (bedekte teelt), witlof (trekteelt) (bedekte teelt), waterkers (bedekte teelt), veldsla, rucola, lamsoor, bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), hortensia (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), coniferen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (bedekte teelt).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14869 N

SARACEN DELTA

diflufenican en florasulam

Nufarm B.V.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is toegelaten voor een na-opkomst toepassing in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst.

De wijziging betreft uitbreiding van de toelating met toepassingen in het najaar.

W.2

n.v.t.

n.v.t.