Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 25 november 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16101 N

SURROUNDĀ® WP CROP PROTECTANT (wederzijdse erkenning)

aluminium silicate

Tessenderlo Group NV

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten tegen perenbladvlo in de teelt van peer.

16092 N

SchimmelVrij

(wederzijdse erkenning)

zwavel

agrostulln GmbH

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van erwt (buiten), komkommer (buiten) en wortel- en knolgewassen (buiten).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12841 N

TRIANUM-G (kleine toepassing)

Trichoderma harzianum Rifai stam T-22,

Koppert B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen in:

  • Witlof (pennenteelt)
  • Eerstejaars plantui, zilverui, picklers.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15541 N

Takumi

cyflufenamid

Nisso Chemical Europe GmbH p/a Certis Europe B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt gewijzigd. In plaats van 2 keer per jaar mag het middel 2 keer per teeltcyclus worden toegepast in zowel de bedekte teelt van komkommer (3 teeltcycli per jaar) alsĀ in de onbedekte teelt van courgette (2 teeltcycli per jaar).

W.3

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13949 N

Bromotril 250 SC

bromoxynil

ADAMA Registrations B.V.

17-03-2021

17-03-2021

17-09-2021

15455 N

Nagano

bromoxynil

Nufarm B.V.

17-03-2021

17-07-2021

17-09-2021

14024 N

Zafrinax

bromoxynil butyraat,bromoxynil octanoaat,bromoxynil

Nufarm B.V.

17-03-2021

17-07-2021

17-09-2021

14266 N

Xinca

bromoxynil butyraat,bromoxynil octanoaat,bromoxynil

Nufarm B.V.

17-03-2021

17-07-2021

17-09-2021

14726 N

Emblem Flo

bromoxynil butyraat,bromoxynil octanoaat,bromoxynil

Nufarm B.V.

17-03-2021

17-07-2021

17-09-2021

14887 N

Palmas

cymoxanil, mancozeb

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

12988 N

Subliem

pencycuron, fluoxastrobin

Bayer CropScience S.A./N.V.

06-01-2021

06-01-2021

06-01-2021

14926 N

Montego

pencycuron

Bayer CropScience S.A./N.V.

31-05-2021

30-11-2021

31-05-2022

13490 N

Moncereen Pro

prothioconazool, pencycuron

Bayer CropScience S.A./N.V.

06-01-2021

06-01-2021

06-01-2021

7211 N

Topsin M Ultra

thiofanaat-methyl

Certis Europe B.V.

19-04-2021

19-10-2021

19-10-2021