Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 24 maart 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16162 N

 Polyversum (wederzijdse erkenning)

Pythium oligandrum stam M1

Biopreparáty spol. s r.o.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, zomertarwe, zomergerst en koolzaad en als kleine toepassing in de teelt van rogge, triticale, droog te oogsten erwten, sojaboon, lupine, blauwmaanzaad, mosterd, zonnebloem (onbedekte teelt), koolzaad (groenbemester), hop, aardbei (onbedekte teelt), wijndruif (onbedekte teelt), erwt met peul, erwt zonder peul (onbedekte teelt), koolgewassen (onbedekte teelt), boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt) en op golfterrein en gazon.

16172 N

Signature Xtra Stressgard

fosetyl-aluminium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten op greens en tees van golfbanen.

16180 N

QUESTAR (wederzijdse erkenning)

fenpicoxamid

Dow AgroSciences B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegelaten tegen roest en bladvlekkenziekte in winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, spelt en triticale.

16181 N

DIFOL

difenoconazool en folpet

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

16096 N

Revystar XL

fluxapyroxad en mefentrifluconazool

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst en in de teelt van de kleine toepassingen triticale, winterrogge, zomerrogge en haver.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12970 N

Rudis (kleine toepassing)

prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

graszaadteelt (m.u.v. Engels raaigras), vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, grasachtige groenbemesters (m.u.v. raaigras), kruisbloemige groenbemesters (m.u.v. bladrammanas en gele mosterd), facelia; spurrie; afrikaantjes; raketblad; sudangras; deder; bladraap; zwaardherik; niger, miscanthus, olifantgras, graszodenteelt, sjalotten (onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt).

W.9

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14542 N

Atlantis OD

joodsulfuronmethylnatrium en mesosulfuron-methyl

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintertarwe, winterrogge en triticale.

De bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten vallen nu onder de standaard DRT 75 van het Activiteitenbesluit.

W.1

31-09-2021

31-09-2022

13135 N

Force

tefluthrin

Syngenta Crop Protection B.V.

De herregistratie  van dit insectenbestrijdingsmiddel voor zaadbehandeling wordt toegelaten voor gebruik in bieten en zaaizaad bestemd voor export.

Bij de herregistratie worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voor het beschermen van de werker (degene die het behandelde zaad zaait en/of de zaaimachine schoonmaakt) en een zin voor volggewassen opgenomen op het WG.

W.3

02-10-2021

02-10-2021 (Voorraden behandeld zaad van voor 2 oktober 2021, mogen onbeperkt worden opgebruikt.)

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13404 N

MOVENTO

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegepast in verschillende teelten.

De driftreducerende maatregelen zijn in overeenstemming gebracht met het DRT-klassensysteem en met het Activiteitenbesluit.

W.7

n.v.t.

n.v.t.

12878 N

Calaris

mesotrione en terbuthylazine

Syngenta Crop Protection B.V.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van maïs.

De toegelaten wijziging betreft de differentiatie van de driftbeperkende maatregelen naar dosering: doseringen tot en met 0,5 l/ha (maximale frequentie 2 maal) mogen toegepast worden met de standaard DRT 75 voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. Voor toepassingen met doseringen boven 0,5 l/ha (tot de maximaal toegelaten dosering van 2 maal 0.75 l/ha) blijft DRT 95 voorgeschreven.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

12987 N

Samson Extra 6% OD

nicosulfuron

ISK Biosciences Europe N.V.

De wijziging betreft een wijziging van de samenstelling.

De bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten vallen nu onder de standaard DRT75 van het Activiteitenbesluit.

W.4

02-10-2021

02-10-2022

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13479 N

Taifun 360

glyfosaat

ADAMA Registrations B.V.

01-04-2021

01-04-2021

01-04-2021