Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 23 juni 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16225 N

Stavento (wederzijdse erkenning)

folpet

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe en zomertarwe.

  1. N

Tri-Soil

Trichoderma atroviride strain I-1237

Agrauxine

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelten van Witlof (pennenteelt), Cichorei, Sla, Andijvie, Spinazie, Snijbiet, Veldsla, Scheve veldsla, Rucola (raketsla), Wortelen (onbedekte teelt),Wortelpeterselie (onbedekte teelt), Pastinaak (onbedekte teelt), Knolselderij (onbedekte teelt), Bleekselderij (onbedekte teelt), Knolvenkel (onbedekte teelt), Kervel (onbedekte teelt), Koriander (onbedekte teelt), Peterselie (onbedekte teelt) en Karwijzaad (onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12192 N

CHRYSAL RVB (kleine toepassing)

aluminiumsulfaat

Chrysal International B.V.

Dit bacteriebestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van astilbe

W.3

n.v.t.

n.v.t.

15316 N

 BELOUKHA

nonaanzuur

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

De uitbreiding betreft het gebruik als doodspuitmiddel voor professioneel gebruik op ongeklapt aardappelloof.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

13857 N

Naturalis-L (kleine toepassing)

Beauveria bassiana ATCC74040

CBC (Europe) Srl.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

aardbei (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt), bessen (bedekte teelt), druif (onbedekte teelt), druif (bedekte teelt), braam- en framboos-achtigen (Rubus spp) (onbedekte teelt) en braam- en framboos- achtigen (Rubus spp.) (bedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

12939 N

Cantack (kleine toepassing)

acequinocyl

Bayer CropScience S.A-N.V

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt uitgebreid in aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt) en veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

W.5

n.v.t.

n.v.t.

13234 N

Corzal SE (kleine toepassing)

fenmedifam

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

Russische paardenbloem, knolraap (onbedekte teelt), koolraap (onbedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), mierikswortel (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vaste planten (onbedekte teelt).

W.5

n.v.t.

n.v.t.

15913 N

Pitcher (kleine toepassing)

fludioxonil en folpet,

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte vermeerderingsteelt); bloembollen en bloemknollen allium, muscari, scilla, freesia, zantedeschia (onbedekte vermeerderingsteelt); lelie (bedekte bloementeelt); vaste plantenteelt, wortelstokken (onbedekte teelt); vaste plantenteelt (onbedekte teelt); bos- en haagplantsoen; vruchtbomen en -struiken; sierheesters (incl. rozen); coniferen en kerstbomen; bloemenzaadteelt (onbedekte teelt); veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15909 N

Alibi Flora (kleine toepassing)

azoxystrobin en difenoconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14746 N

Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki EG2348

CBC (Europe) Srl.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een gewasbehandeling in hop, appel, peer, aardbei, druif, sla, andijvie, spinazie, snijbiet, witlof (pennenteelt en trekteelt), boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul, erwt zonder peul, courgette, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae, sluitkoolachtigen, broccoli, bladkoolachtigen, radijs, knolraap, bleekselderij, kardoen, basilicum, peterselie, venkel, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen.

De wijziging betreft

  • de toepassing in sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15562 N

Ustinex Spray

diflufenican en glyfosaat

SBM Développement SAS

De aangevraagde niet-professionele toepassingen in sierbeplanting (planten in de vollegrond) worden afgewezen, omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit arthropoden noch en ook niet voor niet-doelwit planten.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor de toepassingen op open verhardingen (grind, schelpen, etc.) en op onverharde terreinen. 

Bij deze herbeoordeling en verlenging worden de volgende nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven:

Bespuit alleen de te behandelen planten. Voorkom dat andere planten geraakt worden door de spuitvloeistof. Om verwaaiing van de spuitvloeistof te voorkomen alleen bij lage windsnelheid spuiten.

W.1

02-01-2022

02-07-2022

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13584 N

Nicogan

Nicosulfuron

ADAMA Registrations B.V.

31-8-2021

31-8-2021

31-8-2021

13171 N

Parimco Abamectine Nieuw

Abamectine

Cebeco Agrochemie B.V.

1-6-2021

1-8-2021

1-8-2021