Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 28 juli 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16242 N

Ethy-Gen II

Ethylene (in situ)

Catalytic Generators

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling direct voor het op de markt brengen in banaan in opslag.

16213 N

BOX T PRO PRESS®, (wederzijdse erkenning)

feromoon (Z)-11-hexadecenale

M2i Biocontrol

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van buxusmot in buxus.

16241 N

Rodeo Plus

glyfosaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelten van akkerbouwgewassen, cultuurgrasland,  fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt vers of gedroogd, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen, groot fruit, wijndruif ouder dan 4 jaar en tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

1264 N

AZ 500  (kleine toepassing)

isoxaben

Dow AgroSciences B.V

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, rogge, Japanse haver (grasachtige groenbemesters), facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, sudangras, deder, bladraap, zwaardherik, niger (groenbemesters), meekrap, miscanthus, olifantsgras, Russische paardenbloem (rubberwinning), graszodenteelt, kweepeer, mispel, steenvruchten, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui, picklers, sjalotten, asperge (onbedekte teelt), prei, lelieteelt m.u.v. de tweedejaarsteelt (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen en kerstbomen  (onbedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15556 N

Allstar (kleine toepassing)

fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van:

  • Bloemisterijgewassen
  • Boomkwekerijgewassen
  • Vaste plantenteelt
  • Bloemenzaadteelt

W.3

n.v.t.

n.v.t.

15748 N

VitiSan (kleine toepassing)

kalium waterstofcarbonaat

Biofa AG

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in aardbei (onbedekte en bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (onbedekte en bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil, voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie (onbedekte teelt), najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt (onbedekte teelt),  bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten-en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt), veredelingsteelt en zaadproductie (bedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

16011 N

Amylo-X WG (kleine toepassing)

Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum  strain D747

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van voederbiet, wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst, zomerrogge, haver, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, boekweit, hop, witloof (pennenteelt), cichorei, quinoa, wouw, sorghum, Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt), steenvruchten, aardbei, bessen, druif, braam-en framboosachtigen (Rubus spp), noten (onbedekte teelt), vijg (bedekte teelt), kiwi, bladgroenten (bedekte teelt), sla (onbedekte teelt),  andijvie (onbedekte teelt), spinazie-achtigen (onbedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt); rucola (onbedekte teelt); peulgroenten, vruchtgroenten (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt); vruchtgroenten van cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt), okra (bedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), Chinese kool (onbedekte teelt), koolrabi (onbedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), wortel- en knolgewassen m.u.v. winterwortel (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt); bosuien (bedekte teelt); stengelgroenten, kruidenteelt vers of gedroogd, eetbare paddenstoelen, bloembol – en bloemknolgewassen (bedekte teelt); bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden, bedekte teelt), snijbloemen (niet grondgebonden, bedekte teelt), trekheesters (bedekte teelt), snijgroen (bedekte teelt), gerbera (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), rozen (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), coniferen (onbedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), bos en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt), vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt); veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13493 N

BIOX-M

groenemuntolie

Xeda International S.A

Dit kiemremmingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een ruimtebehandeling tijdens de opslag van consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

De toegelaten wijziging in het WG betreft een meer flexibel toepassingsschema, zodat de gebruiker beter in kan spelen op de kiemingsactiviteit van de opgeslagen aardappels.

W2

n.v.t.

n.v.t.

7774 N

Decis

deltamethrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Decis:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0375 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Voor middelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Tevens worden met dit besluit de driftbeperkende maatregelen op het huidige WG in lijn gebracht met  Activiteitenbesluit milieubeheer.

W.18

06-02-2022

06-10-2022

10211 N

Sumicidin Super

esfenvaleraat

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Sumicidin Super:

Voor middelen op basis van esfenvaleraat geldt in onbedekte teelten een totale dosering van 0.200 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Voor middelen op basis van esfenvaleraat geldt in bedekte teelten een totale dosering van 0.250 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

W.19

06-02-2022

06-08-2022

13087 N

Vertimec Gold

abamectine

Syngenta Crop Protection B.V.

Het betreft een insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Vertimec Gold:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.018 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Tevens worden met dit besluit de driftbeperkende maatregelen op het huidige WG in lijn gebracht met  het Activiteitenbesluit milieubeheer.

W.9

06-02-2022

06-10-2022

13555 N

CORAGEN

chlorantraniliprole

FMC Operational Netherlands B.V.

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van CORAGEN:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van chlorantraniliprole geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.070 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Tevens worden met dit besluit de driftbeperkende maatregelen op het huidige WG in lijn gebracht met  Activiteitenbesluit milieubeheer.

W.3

06-02-2022

06-09-2022

13643 N

Altacor

chlorantraniliprole

FMC Operational Netherlands B.V.

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in divers e bedekte teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Altacor:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van chlorantraniliprole geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.212 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

W.4

06-02-2022

06-09-2022

15315 N

Vertimec Pro

abamectine

Syngenta Crop Protection B.V.

Het betreft een insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Vertimec Pro:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.018 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Tevens worden met dit besluit de driftbeperkende maatregelen op het huidige WG in lijn gebracht met  Activiteitenbesluit milieubeheer en is het gebruik in hoge laanbomen ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.

W.1

06-02-2022

06-10-2022

15889 N

Decis Protech

deltamethrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Decis Protech:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0375 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

Voor middelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

W.2

06-08-2021

06-08-2021

16072 N

VALMEC EC

abamectine

Industrias Afrasa S.A.

Het betreft een mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Valmec EC:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden

W.1

06-08-2021

06-08-2021

16073 N

VALMEC EW

abamectine

Industrias Afrasa S.A.

Het betreft een mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in diverse bedekte teelten.

Met dit besluit wordt de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van VALMEC EW:

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.

W.1

06-08-2021

06-08-2021.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13455 N

Affirm

emamectine benzoaat

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt afgewezen voor alle aangevraagde toepassingen in onbedekte teelten – pitvruchten, pruim, sla (Lactuca spp), boon met en zonder peul, erwt met en zonder peul, sluitkool-achtigen, bloemkool-achtigen, bladkool-achtigen en veredelings- en zaadteelt van groentegewassen, kruiden en fruitgewassen. De reden voor afwijzing is dat geen acceptabel risico kan worden vastgesteld voor niet-doelwit arthropoden en daarmee ook de beoordeling voor bijen niet kon worden afgerond.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in bedekte teelten – boon met peul, erwt met peul en veredelings- en zaadteelt van groentegewassen en kruiden.

W.6

30-01-2022

30-09-2022

14918 N

Roundup RECORD

glyfosaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professioneel gebruik wordt afgewezen voor de toepassingen in open verhardingen en onverhard terrein omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit arthropoden en voor de aangevraagde volveldstoepassingen kort voor-oogst in wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, haver, peulvruchten, mosterd, lijnzaad en koolzaad omdat inzet voor een versnelde uniforme afrijping geen herbicidetoepassing is.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professioneel gebruik wordt toegelaten in onbedekte teelten van akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen, aardappelen, suikerbiet, wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, haver, peulvruchten, cultuurgrasland, mosterd, lijnzaad, koolzaad,  appel, peer, kers, pruim, wijdruif (ouder dan 4 jaar), koolraap, knolraap, uien, bosuien, asperge, prei, bosbouw en tijdelijk onbeteeld terrein.

Bij deze toelating wordt de dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven voor het niet in de handel brengen of gebruiken van behandeld gras als diervoeder en voor driftbeperking bij pleksgewijs spuiten. 

W.1

06-08-2021

06-08-2021

14952 N

DutchTrig

Verticillium albo-atrum strain WCS850

idverde Bomendienst B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een staminjectie.

Bij de herregistratie vervallen enkele bestaande aanvullende toepassingsvoorwaarden.

W.1

23-07-2021

23-07-2021

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12783 N

UNIKAT PRO

Mancozeb, zoxamide

Gowan Crop Protection Ltd.

04-07-2021

04-07-2021

04-07-2021

14211 N

WOPRO PYRIPROXYFEN 10 EC

Pyriproxyfen

Simonis B.V.

01-08-2021

01-08-2021

01-08-2021