Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 25 augustus 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16233 N

Polygandron WP (wederzijdse erkenning)

Pythium oligandrum stam M1

Biopreparáty, spol. s r.o.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.

16234 N

Polygandron TTP

(wederzijdse erkenning)

Pythium oligandrum stam M1

Biopreparáty, spol. s r.o.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen (knolbehandeling).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15370 N

Granprotec,  (wederzijdse erkenning)

deltamethrin

Sharda Cropchem Espana S.L.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met het gebruik in tarwe en de claim tegen grauwe rijstmot in alle granen in opslag of bestemd voor opslag.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15806 N

FRESCO (kleine toepassing)

metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

  • Afrikaantjes
  • Pioenroos (onbedekte teelt)

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15974 N

Pergado V

mandipropamid

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van hop (onbedekte teelt), aardbei vermeerderingsteelt (onbedekte teelt), wijndruif (onbedekte teelt), voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie (onbedekte teelt), najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt), snijbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt), trekheesters (bedekte teelt), snijgroen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (pot- en containerteelt, onbedekte teelt), vaste plantenteelt (bedekte teelt), bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13856 N

Armicarb

kaliumwaterstofcarbonaat

Agronaturalis Ltd.

De wijziging voor dit schimmelbestrijdingsmiddel betreft de uitbreiding naar niet-professioneel gebruik, toegepast in:

  • de onbedekte en bedekte teelten van aardbei, bessen, braam- en , bessen, braam- en framboosachtigen (rubus spp.), vruchtgroenten van de Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae,  koolgewassen m.u.v. bladkool-achtigen, rozen en sierheesters
  • in de onbedekte teelt van witlof (pennenteelt), cichorei, appel, wijndruif (tegen echte meeldauw), wortel- en knolgewassen (m.u.v. winterwortel), bloemisterijgewassen
  • in de bedekte teelt van wortel – en knolgewassen en gerbera.

Prof: W.1
Niet prof: W.0

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

16047 N

Revystar

mefentrifluconazool

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintertarwe, wintergerst, triticale, zomergraan, zomergerst en haver. Het middel mag toegepast worden in grondwaterbeschermingsgebieden. De restrictie vervalt.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14939 N

Roundup Optima +

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

30-07-2021

30-07-2021

30-07-2021

13953 N

PERTUS

clomazone

FMC Operational Netherlands B.V.

01-08-2021

01-08-2021

01-08-2021