Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 27 oktober 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16263 N

 LATIFAM

silthiofam

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in wintertarwe, wintergerst, triticale, spelt, zomertarwe en zomergerst.

16264 N

LATIFAM EXTRA

fludioxonil en silthiofam

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in wintertarwe, wintergerst, triticale, spelt, zomertarwe en zomergerst.

16268 N

Dodifun SC (wederzijdse erkenning)

dodine

Certiplant B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel, peer en kers.

16270 N

 Revytrex

fluxapyroxad en mefentrifluconazool

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst en in de teelt van de kleine toepassingen triticale, winterrogge en zomerrogge.

16271 N

STS Cucurbitaceae

natriumzilverthiosulfaat

STS Cucurbita Hybridization Coöperatieve U.A.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de veredeling en zaadteelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae (bedekt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11555 N

Scala

pyrimethanil

BASF Nederland B.V.

De uitbreiding betreft de toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in de teelt van appel en peer ter controle van grauwe schimmel/vruchtrot veroorzaakt door Botryotinia fuckeliana en bewaarziekten veroorzaakt door Neofabraea species.

W.8

n.v.t.

n.v.t.

15689 N

VINTEC (kleine toepassing)

Trichoderma atroviride strain SC1

Bi-PA N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen in de teelt van:

steenvruchten (onbedekte teelt), kers (onbedekte teelt), aardbei (onbedekte teelt), aalbes, kruisbes, blauwe bes, veenbes (onbedekte teelt), moerbei, rozenbottel (onbedekte teelt), kiwibes, vlierbes (onbedekte teelt), druiven (onbedekte teelt), braam, framboos, dauw-bramen, noten (onbedekte teelt), vijg (onbedekte teelt), kiwi (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt), Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt), tomatilo (bedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden) (bedekte teelt), snijbloemen (niet grondgebonden, bedekte teelt), trekheesters (bedekte teelt), snijgroen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt), coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt), heide soorten (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en –struiken (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (onbedekte teelt).

W.3

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

5794 N

Pirimor

pirimicarb

ADAMA Registrations B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse land- en tuinbouwgewassen. De driftreducerende maatregelen zijn aangepast aan het Activiteitenbesluit. Tevens is het aantal toepassingen in de onbedekte teelten, behalve groot fruit, beperkt tot 1 behandeling, zodat toepassing met DRT90 mogelijk is op percelen die grenzen aan oppervlaktewater.

W.12

6 maanden

31-12-2022

15258 N

TAPIR

florasulam, clopyralid, fluroxypyr-meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na opkomst behandeling in wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan, graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie.

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt aangevuld om te verduidelijken tot welk moment in de gewasontwikkeling de toepassing van het middel in granen is toegestaan.

W.2

3 maanden

01-06-2022

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14696 N

ITCAN SL 270

maleinehydrazide

Kreglinger Europe N.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegepast in consumptieaardappel, zetmeelaardappel en uien m.u.v. eerstejaars plantui (onbedekte teelt) en in de kleine teelt van sjalotten en knoflook (onbedekte teelt).

De bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten vallen nu onder de standaard DRT75 van het Activiteitenbesluit en er wordt een voorwaarde voorgeschreven voor de bereiding van de spuitvloeistof.

W.2

05-05-2022

05-11-2022

12585 N

Primstar

florasulam en fluroxypyr-meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan, graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland en graszodenteelt.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt de bestaande aanvullende toepassingsvoorwaarde uitgebreid.

professioneel gebruik: W.7

niet-professioneel gebruik: Vervalt bij dit besluit

05-05-2022

05-05-2022

05-12-2022

05-12-2022

13593 N

Roundup PowerMax

glyfosaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel en middel voor de behandeling van stobben voor het professionele gebruik in de onbedekte teelten:

  • Pleksgewijs (d.m.v. spuiten en/of strijken) in: akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen en particuliere tuinen, bosbouw (tegen Amerikaanse vogelkers), en op gesloten en halfopen verhardingen (m.u.v. het Maasstroomgebied).
  • Volvelds spuiten op: open verharding
  • Volvelds spuiten voor opkomst in: pootaardappel, zetmeel- en consumptieaardappel, bieten, witlof (pennenteelt), ui-achtigen, asperge en bloembol- en bloemknolgewassen.
  • Pleksgewijs vlak voor de oogst in: granen, droog te oogsten erwten en droog te oogsten bonen.
  • Stobbenbehandeling in: fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen en op onbeteeld terrein.
  • Injectie van holle stengelonkruiden in: particuliere tuinen en openbaar groen

Bij het besluit op deze herbeoordeling vervallen de bestaande toepassingen voor professioneel gebruik omdat ze niet langer ondersteund worden door de aanvrager:

 • Doodspuiten dekvrucht in: akkerbouwgewassen en bloembol- en bloemknolgewassen
 • Doodspuiten: zetmeel en consumptie-aardappel (kort voor de oogst), groenbemesters, voedergrasland;
 • Strokenbehandeling in: groot fruit;
 • Behandeling over het gewas in: kerstbomen;
 • Volvelds spuiten op: tijdelijk onbeteeld terrein;

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt tevens de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

professioneel gebruik: W.4

niet-professioneel gebruik: Vervalt bij dit besluit

05-05-2022

05-05-2022

05-11-2022

05-11-2022