Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 24 november 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16290 N

Madex Garden

Cydia pomonella

Granulovirus (CpGV)

Andermatt Biogarten AG

Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel (door middel van een bespuiting van de plant) in de teelt van pitvruchten.

16286 N

POKON TEGEN SCHIMMELS

zwavel

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast voor een bespuiting in kamerplanten.

16287 N

Syllit 544 SC (wederzijdse

erkenning)

dodine

UPL Benelux B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelt van appel, peer en kers.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11503 N

BETTIX SC

(kleine toepassing)

metamitron

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (onbedekte teelt).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

13234 N

Corzal SE

(kleine toepassing)

fenmedifam

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:
bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt), en bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

14706 N

STARANE TOP

(kleine toepassing)

fluroxypyr- meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van prei, zaaibed (onbedekte teelt), prei, productieveld (onbedekte teelt), bieslook (onbedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

11647 N

Syllit Flow 400 SC

(wederzijdse erkenning)

dodine

UPL Benelux B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met het verhogen van de toepassingsfrequentie voor appel, peer en kers van 1 naar 2 toepassingen per 12 maanden.

De toepassing in kers wordt een grote toepassing.

W.4

W.3

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

16131 N

Balaya mefentrifluconazool en pyraclostrobine BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd .

De wijziging betreft het verwijderen van een restrictiezin.

Balaya mag met dit besluit nu ook worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

W.1 n.v.t. n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12545 N

Roundup Max

glyfosaat

Bayer CropScience S.A./N.V

Deze herbicide wordt afgewezen voor de volgende aangevraagde toepassingen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

 • spuiten in akkerranden
 • pleksgewijs spuiten op openverhardingen
 • pleksgewijs spuiten op onverhard terrein
 • pleksgewijs spuiten en/of doodspuiten in openbaar groen en particuliere tuinen
 • behandeling van stobben op onbeteeld terrein

omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit planten planten.

En tevens voor

 • kort voor de oogst in zetmeel en consumptieaardappel
 • behandeling na afsterven loof in narcis omdat deze geen onderdeel uitmaken van de Core GAP. De beoordelend lidstaat heeft hierdoor geen risicobeoordeling kunnen uitvoeren en hiermee kan Ctgb geen conclusie trekken over de veiligheid van deze gebruiken.

Bij het besluit op deze herbeoordeling vervalt de behandeling van stobben van bomen en struiken in diverse gewassen door middel van spuiten omdat deze niet langer ondersteund wordt door de aanvrager.

Deze herbicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de volgende onbedekte teelten:

 • Pleksgewijs (d.m.v. spuiten en/of strijken) in: akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen en particuliere tuinen, bosbouw (tegen Amerikaanse volgelkers);
 • Pleksgewijs vlak voor de oogst in: granen, droog te oogsten erwten en droog te oogsten bonen;
 • Pleksgewijs en/of doodspuiten in diverse gewasgroepen uit fytosanitaire overweging in akkerbouwgewassen fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden;
 • Volvelds spuiten voor opkomst in: aardappelen, bieten, witlof (pennenteelt), voedergrasland, ui- achtigen, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen, kerstbomen (over het gewas);
 • Volvelds spuiten over het onkruid: tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden;
 • Doodspuiten dekvruchten in: bloembol- en bloemknolgewassen;
 • Behandeling over het gewas in: groenbemesters;
 • Strokenbehandeling in: groot fruit;
 • Stobbenbehandeling in: fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt tevens de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

15313 N

VSM Abamectine 18 EC

abamectine

VSM Agrochem bvba

24-9-2021

24-9-2021

24-92021

15872 N

VSM ABAMECTINE PRO

abamectine

VSM Agrochem bvba

24-9-2021

24-9-2021

24-92021

15562 N

Ustinex Spray

diflufenican, glyfosaat

SBM

Développement SAS

1-1-2022

1-7-2022

1-1-2023

14756 N

GAZON-NET ULTRA

florasulam, fluroxypyr- meptyl

SBM

Développement SAS

5-11-2021

5-5-2022

5-12-2022

14940 N

Roundup Optima

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

1-1-2022

1-7-2022

1-1-2023

10867 N

Roundup Ready to Use

nonaanzuur, glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

1-1-2022

1-7-2022

1-1-2023

8555 N

Sporgon

prochloraz

BASF Nederland B.V.

31-12-2021

30-6-2022

30-6-2023

11529 N

MIRAGE PLUS 570 SC

prochloraz, folpet

ADAMA

Registrations B.V.

31-12-2021

30-6-2022

30-6-2023

11567 N

Sportak EW

prochloraz

BASF Nederland B.V.

31-12-2021

30-6-2022

30-6-2023

11824 N

MIRAGE ELAN

prochloraz

ADAMA

Registrations B.V.

31-12-2021

30-6-2022

30-6-2023

14678 N

AMPERA

prochloraz, tebuconazool

Nufarm B.V.

31-12-2021

30-6-2022

30-6-2023

15265 N

Faxer

prochloraz

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2021

15268 N

Prochlorus

prochloraz

ADAMA

Registrations B.V.

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2021

15102 N

Paket 250 EC

trinexapac-ethyl

Arysta LifeScience Benelux Sprl

19-11-2021

19-11-2021

19-11-2021