Wat is een Pre-submission meeting (PSM)?

Een pre submission meeting (PSM) is een overleg met een projectleider en een aantal experts dat het Ctgb op verzoek van de aanvrager kan organiseren voorafgaand aan de indiening van een dossier. Een PSM kan worden aangevraagd voor een dossier voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel, een biciden en voor een werkzame stof.

In een PSM worden aanbevelingen gegeven aan de aanvrager op procedureel en inhoudelijk gebied, op basis van een nagenoeg volledig dossier. Na de PSM kunnen aanvragers het dossier aanvullen en aanpassen op basis van de bevindingen van de PSM. Hierdoor krijgt het dossier een zodanige kwaliteit  dat het na indiening zo soepel mogelijk door het beoordelingsproces loopt. Een PSM is niet bedoeld voor vragen over lopende aanvragen. Verzoeken om dergelijke overleggen kunt u richten aan de projectleider van uw lopende aanvraag tijdens het aanvraagproces. De kosten van een PSM worden vermeld in het Tarievenbesluit.