Middelen tegen muizen verboden voor particulieren

Vrijwel alle middelen tegen muizen op basis van bloedverdunners zijn sinds kort voorbehouden voor professioneel gebruik. Dit geldt per direct voor nieuwe aanvragen. Van middelen die al toegelaten zijn, wordt het particuliere gebruik ingetrokken per 2018.

Wereldwijd worden dezelfde pictogrammen en zinnen over gezondheid en gevaar gehanteerd voor stoffen en mengsels. Iedereen kent de pictogram voor ontvlambare stoffen of de doodskop met beenderen voor giftige stoffen. Het systeem is van de Verenigde Naties en daarvan bestaat ook een Europese variant, de CLP-verordening. Doorlopend wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Dit kunnen werkzame stoffen zijn, oplosmiddelen of andere hulpstoffen. Aanpassingen van de lijst worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaptation to technical and scientific progress).

Wijzigingsaanvraag

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Producenten moeten daar dus op bedacht zijn, want het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van de ECHA. Nadat het Ctgb een besluit heeft genomen, kan het etiket worden aangepast.

Muizenbestrijdingsmiddelen

Bij de 9e ATP is de classificatie van bloedverdunners (anticoagulantia) in muizenbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) verzwaard naar repro 1A of 1B. Dat betekent dat deze middelen niet meer voor particulieren toegelaten mogen worden. Dit is 8 augustus 2016 ingegaan en geldt binnen de hele Europese Unie. Voor middelen die al toegelaten zijn, is er een overgangstermijn tot 1 maart 2018. Omdat deze middelen voor eind 2017 worden herbeoordeeld, hoeft hiervoor geen aparte wijzigingsaanvraag te worden ingediend. Want in de herbeoordeling worden de consequenties voor toelating en etiket al meegenomen.

Middelen op basis van difethialon blijven beschikbaar voor de particuliere markt, omdat de concentratie in het middel onder de drempelwaarde blijft van classificatie als reprotoxisch en hiervoor dus niet geëtiketteerd hoeft te worden.
 
Toelichting op CLP ECHA