Kan het Ctgb een toelating die via een wederzijdse erkenning is ontvangen ook weigeren?

Ja, dat kan op basis van art.36 lid 3, 41 lid 1, art 44 van 1107/2009/EG en artikelen 11 en 12 Richtlijn 2009/128/EG.