Woo-verzoek correspondentie met NVWA over vergelijkende evaluaties

Het Ctgb heeft een verzoek ontvangen tot openbaar maken van alle correspondentie vanaf 2015 tussen het Ctgb en de NVWA over vergelijkende evaluaties van stoffen aangemerkt als kandidaat voor vervanging/candidate for substitution. Het Ctgb bezit zeventien documenten die gaan over zes gewasbeschermingmiddelen waarvoor een vergelijkende evaluatie is uitgevoerd. Het Ctgb maakt de documenten openbaar, met uitzondering van de persoonsgegevens.