Toelatingendatabank en Ctgb-website vernieuwd

De website van het Ctgb en de toelatingendatabank zijn vernieuwd. Ctgb, NVWA en EZ investeerden samen in een nieuwe toelatingendatabank die is verrijkt met gegevens over toepassingen zodat bezoekers nu ook toegelaten middelen kunnen vinden bij een bepaalde toepassing. De vernieuwde databank sluit aan bij het Rijksbeleid om ruwe data te ontsluiten voor gebruik door particulieren en bedrijfsleven. De Ctgb-website biedt naast de specialistische informatie voor aanvragers, nu meer laagdrempelige informatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor geïnteresseerden.

De nieuwe toelatingendatabank is verrijkt met gegevens over toepassingen van biociden, insecticiden, herbiciden en acariciden (middelen tegen insecten, onkruiden en mijten). De toepassingsgegevens van fungiciden, groeiregulatoren en overige gewasbeschermingsmiddelen volgen zo snel mogelijk. Er zijn nu meer mogelijkheden om de gegevens uit de databank te filteren en te doorzoeken én de zoekresultaten kunnen worden bewaard door ze te downloaden als Excel-bestand.

Alle gegevens uit de databank zijn openbaar en kunnen door externe partijen worden gebruikt. Dan kan door de webservice (API) te gebruiken en door een Excel-bestand met basisgegevens van alle middelen (toegelaten en vervallen) te downloaden.

Website

De Ctgb-website biedt nu meer laagdrempelige informatie voor geïnteresseerden, bijvoorbeeld achtergrondinformatie over actuele thema’s zoals samenwerken aan duurzaam en veilig gebruik. Voor aanvragers en toelatinghouders is de indeling in gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebleven en is de veelal specialistische informatie als volgt ingedeeld:

  • algemene informatie per aanvraagtype en een overzicht van alle aanvraagformulieren met betreffende bijlagen
  • procedurele informatie over aanvraagprocedures in de registration manual (Engelstalig)
  • inhoudelijke informatie over de beoordeling in de evaluation manual (Engelstalig)

De Engelstalige tool ‘How to apply?’ leidt aanvragers via een aantal vragen naar het gewenste type aanvraag: instructie over het indienen van een aanvraag en met welk formulier dit moet.

Voor vragen over de site kunt u contact opnemen met het communicatieteam: 0317 – 471 824