Wat is het verschil tussen gevaar en risico?

Gevaar en risico zijn twee begrippen die een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de veiligheid van stoffen en producten. Gevaar gaat over de schade die stoffen of producten kunnen toebrengen. Niet iedere stof is even gevaarlijk. Van alle stoffen kun je vaststellen hoe gevaarlijk ze zijn voor de gezondheid. Maar hoe waarschijnlijk is het dat het gevaar werkelijkheid wordt? Dat is wat we met risico bedoelen. Daarbij is een derde begrip van belang: de blootstelling. Het risico is afhankelijk van de blootstelling. Hoeveel van de stof komt er op of in je lichaam? Is dat veel, dan is het risico groter en is dat weinig, dan is het risico kleiner. Om te zien wat het risico is, bepaal je dus hoe gevaarlijk de stof is en kijk je ook naar de blootstelling.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kan leiden tot blootstelling: door ze zelf te gebruiken, door contact met voedsel of met spullen die ermee behandeld zijn, of door blootstelling via de leefomgeving. Het Ctgb stelt het gevaar van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vast en bepaalt welke blootstelling veilig is, en daarmee welk gebruik veilig is. Dat veilige gebruik staat beschreven in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Zolang je de gebruiksvoorschriften volgt, blijft de blootstelling beperkt en zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden dus veilig te gebruiken.