Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 25 januari 2017

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15262 N  NEMguard DE
(Betreft een wederzijdse erkenning die valt onder het project Green Deal)
knoflookextract Certis Europe B.V. Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit aaltjesbestrijdings-middel toegelaten in de teelt van wortelen (onbedekte teelt).
15281 N Sacron WG cymoxanil  UPL Europe Ltd.   Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.
15261 N CUADRO NT trinexapac-ethyl Cheminova A/S  Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, haver, Engels raaigras, Italiaans raaigras, roodzwenkgras en rietzwenkgras (gras t.b.v. graszaadproductie).
15282 N Omnera  metsulfuron methyl, thifensulfuron methyl en fluroxypyr-meptyl Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na-opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst.
15285 N  Sinstar (wederzijdse erkenning) azoxystrobine  Sinon Corporation Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, koolzaad (oliehoudende zaden en groenbemesters).
15265 N Faxer   prochloraz BELCHIM Crop Protection nv/sa   Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomerrogge en haver.
15288 N PROMALIN 6-benzyladenine en gibberelline (GA4 and GA7) SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een gewasbehandeling in appel en peer.
15268 N Prochlorus prochloraz Societe Financiere de Pontarlier Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomerrogge en haver.
15280 N Tomahawk 200 EC fluroxypyr-mepthyl ADAMA Registrations B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in wintergraan m.u.v. kanariezaad, zomergraan m.u.v. teff, mais, graszaadteelt van raaigrassen en gewoon beemdgras, weiland waarin geen vee aanwezig is, maaigrasland en randen van weilanden en akkerranden.
15210 N VENDETTA azoxystrobine en fluazinam Cheminova A/S Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
14673 N  Latitude XL silthiofam Monsanto Europe N.V    De uitbreiding voor professioneel gebruik betreft een toepassing in triticale en spelt.

Herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
13401 N Medax Top mepiquatchloride en prohexadione -calcium  BASF Nederland B.V. Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, triticale, wintergerst en winterrogge.
5395 N Thiovit Jet zwavel Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt toegelaten voor:

  • professioneel gebruik in onbedekte teelten van winter- en zomertarwe, appel, peer, pruim, kers en bloemisterijgewassen en in de bedekte teelten van perzik, aardbei en vaste planten.
  • ·niet-professioneel gebruik in de onbedekte teelten van appel, peer inclusief Japanse peer en Shandong, pruim, kers en sierplanting en in de bedekte teelten van perzik, nectarine en aardbei.

Bij de herregistratie worden een aantal bestaande gebruiken niet toegelaten en voor de meeste toegelaten gebruiken in onbedekte teelten zijn nieuwe restricties voor driftbeperking en beperking van de toepassingsperiode van toepassing.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op

Aflever
-termijn
Opgebruik-
termijn
13881 N ALLY metsulfuron-methyl DuPont de Nemours (Nederland) B.V.    31-12-2016        31-12-2016 31-12-2016
12692 N ARTUS carfentrazone-ethyl, metsulfuron-methyl DuPont de Nemours (Nederland) B.V.    31-01-2017       30-06-2017 30-06-2017
14783 N Budget Trevus  clopyralid, florasulam, fluroxypyr-methyl Iticon N.V.    31-12-2016    31-12-2016    31-12-2016
12813 N Calypso Spray thiacloprid Bayer CropSciense SA-N.V.    31-01-2017    01-07-2017    01-07-2018
12835 N Calypso Vloeibaar thiacloprid Bayer CropSciense SA-N.V.    31-01-2017        01-07-2017 01-07-2018
12818 N Calypso Vloeibaar thiacloprid Bayer CropSciense SA-N.V.    31-01-2017      31-01-2017  31-01-2017
11195 N DAMINE 500 2,4-D  Arysta LifeScience Benelux Sprl   31-12-2016        01-07-2017 01-09-2017
14925 N Eco-Slak ijzer(III)fosfaat BioServices International bvba    31-12-2016      01-07-2017 01-01-2018
14463 N Floranid Duo ijzer(II)sulfaat  COMPO Benelux NV    31-12-2016      31-12-2016 31-12-2016
11720 N Mesurol 500 SC methiocarb Bayer CropScience SA-N.V.    01-01-2017    01-07-2017  01-01-2018
13107 N  Smart Bayt  ijzer(III)fosfaat Bayer CropScience SA-N.V.    31-12-2016    01-07-2017   01-07-2018
14650 N TAPIR clopyralid, florasulam, fluroxypyr-meptyl  Dow AgroSciences B.V.    20-01-2017     31-07-2017  31-07-2018
13423 N Traxos 50  clodinafop-propargyl pinoxaden  Syngenta Crop Protection B.V.    01-06-2016    01-12-2016   31-05-2017
14180 N WOPRO BIFENAZATE bifenazaat  Simonis B.V.    23-12-2016      23-12-2016  23-12-2016
14957 N  WOPRO HEXYTHIAZOX 250 SC hexythiazox        Simonis B.V. 23-12-2016     23-12-2016   23-12-2016
14537 N  WOPRO PYMETROZINE 50 WG   pymetrozine  Simonis B.V.    23-12-2016    23-12-2016  23-12-2016