Groene gewasbeschermer op knoflookbasis toegelaten

Het Ctgb laat een gewasbeschermingsmiddel, NEMguard DE, toe met knoflookextract als werkzame stof. De toelating van dit ‘groene middel’ vond plaats volgens de afspraken gemaakt in de Green Deal. Het middel was al toegelaten in enkele andere EU-landen. Daardoor kon het conform Europese afspraken als een ‘wederzijdse erkenning’ worden beoordeeld.

Het knoflookextract bevat een organische zwavelverbinding die beschermt tegen aaltjes (nematoden) in wortelen en zo de schade door de aaltjes vermindert. ‘Groene middelen’ hebben minder risico voor mens, dier en milieu en er is minder kans op resistentie. Daarom worden er minder hoge eisen aan de werkzaamheid gesteld.

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

De Green Deal is een samenwerkingsproject om groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens en milieu, sneller te beoordelen. Doel is te kijken of de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw kan worden bevorderd door onnodige belemmeringen voor de aanvragers van deze middelen weg te nemen. Door in een projectmatige benadering de ‘groene aanvragen’ gestructureerd aandacht te geven, kon het Ctgb de middelen binnen de geplande termijnen beoordelen.

Alle Green Deal-middelen toegelaten

In de periode van deze Green Deal, 2014–2016, heeft het Ctgb alle aanvragen die op tijd binnenkwamen (6) beoordeeld én toegelaten. Behalve NEMguard gaat het om:

  • Serenade: fungicide op basis van een micro-organisme voor toepassing in tomaat. Het middel wordt preventief toegepast en kan in combinatie met chemische behandelingen worden gebruikt;
  • Serenade: uitbreidingsaanvraag met kleine toepassingen als fungicide en bactericide in een groot aantal groenten, granen, fruit en bloemisterij gewassen;
  • SemiosNET: feromoon  tegen fruitmot in fruit- en notenteelt;
  • FLiPPER Plus: insecticide op basis van een vetzuur in aardbei, komkommer en tomaat;
  • Cedress: fungicide door middel van zaadbehandeling in wortel en erwt;

Een zevende middel is recent ontvangen, de beoordeling wordt dit jaar afgerond. Een belangrijke les van de Green Deal is dat een zorgvuldige voorbereiding van de aanvraag met intensieve communicatie tussen aanvrager en Ctgb leidt tot betere dossiers en snellere doorlooptijden. De Green Deal liep eind 2016 af, maar het Ctgb houdt zijn Green Team in stand, om de opgedane ervaring maximaal te blijven gebruiken bij toekomstige ‘groene’ aanvragen.