Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 februari 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15555 N

Alternet

difenoconazool

Certiplant N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.

15562 N

Zapper Spray

diflufenican en glyfosaat

SBM Développement S.A.S.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in sierbeplanting (planten in de vollegrond), open verhardingen (grind, schelpen etc.) en op onverharde terreinen.

15566 N

POMAX

fludioxonil en pyrimethanil

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

15561 N

Exteris Stressgard

fluopyram en trifloxystrobin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten op sportvelden en werkt uitsluitend preventief.

15577 N

Applaud 25 SC
(wederzijdse erkenning)

buprofezin

Nichino Europe Co Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt).

15558 N

Sanium Stick

flupyradifurone

SBM Développement S.A.S.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik toegelaten in kamerplanten en kuipplanten (binnen).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

8794 N

Apollo

clofentezine

ADAMA Registrations B.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing als dompelbehandeling voor bolbloemen voor niet grondgebonden teelt onder glas (excl. grof-bollige narcis), en de toepassing in bloembollen en bolbloemen voor open teelt (excl. grof-bollige narcis).

W.9

n.v.t.

n.v.t.

7737 N

U 46 MCPA
(kleine toepassing)

MCPA

Rietvereniging "De Wieden”

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van riet.

W.7

n.v.t.

n.v.t.

14414 N

Geoxe

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in appel, peer en aardbei. De uitbreiding betreft het gebruik in de kasteelt van sla, andijvie, veldsla, rucola en aromatische kruidgewassen en de buitentoepassingen in boon met peul, erwt zonder peul, sla, andijvie, veldsla, rucola en aromatische kruidgewassen.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

13440 N

Scelta

cyflumetofen

Certis Europe B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van appel en in de bedekte, niet-grondgebonden teelten van aardbei en tomaat.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

11228 N

Roundup Evolution
(kleine toepassing)

glyfosaat

Monsanto Europe S.A./N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet- professioneel en professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing voor het professionele gebruik in openbaar groen en particuliere tuinen tegen holle stengel onkruiden

W.7

n.v.t.

n.v.t.

15264 N

AZ 500 (kleine toepassing)

isoxaben

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

  • raaigras m.u.v. Engels raaigras
  • timothee, kropaar,struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkelgras, festulolium
  • aardbei (onbedekte teelt)
  • klein fruitm.u.v. aardbei (onbedekte teelt),
  • bosui (onbedekte teelt)
  • bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. de vermeerderingsteelt van tulp en lelie (onbedekte teelt)
  • boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)
  • vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
  • bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)
  • veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

W.1

n.v.t.

n.v.t.

3992 N

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar
(kleine toepassing)

chloorprofam

Certis Europe B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toelating in de teelt van tagetes en een LDS toepassing in de teelt van knolselderij.

W.17

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

9431 N

Luxan Pyrethrum Vloeibaar

pyrethrinen en de synergist piperonylbutoxide

Denka Registrations B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professionele gebruik wordt toegepast

in bedekte teelten van groente- fruit – en siergewassen in de kas en kamerplanten in huis.

W.2

01-09-2018

01-03-2019

14882 N

Inssimo

acibenzolar-S-methyl

Syngenta Crop Protection B.V.

Deze elicitor voor professioneel gebruik wordt toegepast tegen aantasting door Japanse roest in zowel de bedekte als de  onbedekte teelt van potchrysant en snijchrysant.

W.1

01-09-2018

01-12-2018

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10766 N

Stomp 400 SC

pendimethalin

BASF Nederland B.V.

Veldboon (voor ensilage) wordt gewijzigd in veldboon (voedergewas)

W.23

16-08-2018

16-08-2019

6034 N

Basagran

bentazon

BASF Nederland B.V.

Veldboon (voor ensilage) wordt gewijzigd in veldboon (voedergewas)

W.16

16-08-2018

16-08-2019

14591 N

Corum

imazamox, bentazon

BASF Nederland B.V.

Veldboon (voor ensilage) wordt gewijzigd in veldboon (voedergewas)

W.1

16-08-2018

16-08-2019

12204 N

Callisto

mesotrion

Syngenta Crop Protection B.V.

De toepassing in zonnebloem en vlas is ingetrokken

W.5

01-08-2018

01-08-2019

9635 N

Nemasol

metam-natrium

Taminco bvba

De wijziging betreft het op verzoek van aanvrager  opnemen van nieuwe toepassingsvoorwaarden  ter bescherming van omwonenden.

W.12

geen

geen

6443 N

Monam

metam-natrium

Certis Europe B.V.

De wijziging betreft het op verzoek van aanvrager  opnemen van nieuwe toepassingsvoorwaarden  ter bescherming van omwonenden.

W.14

geen geen

Ingetrokken gewasbescherming

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

9549 N

Bentazon-Imex

bentazon

R. van Wesemael B.V.

30-01-2018

30-07-2018

30-01-2019

11471 N

Manconyl 2

mancozeb

R. van Wesemael B.V.

30-01-2018

30-07-2018

30-01-2019

14647 N

Killermite

abamectin

Pan Agriculture Ltd.

26-01-2018

26-01-2018

26-01-2018

13054 N

POMONELLIX

cydia pomonella granulose virus

Arysta LifeScience S.A.S.

31-01-2018

31-01-2018

31-01-2018

12300 N

CAPTAN 80 WG

captan

Arysta LifeScience S.A.S.

31-01-2018

31-01-2018

31-01-2018

12930 N

CIPC 400 EC

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-01-2018

31-01-2018

31-01-2018

15468 N

Cavron Green

iprodion

Certiplant N.V.

30-01-2018

30-01-2018

30-01-2018

12430 N

Ime Iprodion flo

iprodion

R. van Wesemael B.V.

30-01-2018

01-05-2018

05-06-2018

12784 N

MENNO Florades

benzoëzuur

Menno Chemie-Vertrieb GmbH

19-01-2018

19-07-2018

19-01-2019