Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 25 april 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15599 N

Requiem Prime

terpenoid blend QRD 460

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae m.u.v. tomaat tegen trips, witte vlieg en mijten en van de bedekte teelt van bloemisterijgewasssen tegen trips en mijten. Daarnaast zijn een groot aantal gebruiken in kleine teelten gehonoreerd (bedekte teelten van steenvruchten, aardbei, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, andijvie, veldsla, rucola, tuinkers, baby leaves, boon met peul, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil boomkwekerijgewassen, vaste planten en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen).

15569 N

Benevia

cyantraniliprool

FMC Operational Netherlands B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit
insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen, sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), wortelgewassen (onbedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), ui-achtigen (onbedekte teelt), koolraap (onbedekte teelt), rode biet (onbedekte teelt) en schorseneer (onbedekte teelt).

15578 N

Azbany
(wederzijdse erkenning)

azoxystrobin

Nufarm B.V.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, rogge, triticale, haver, koolzaad en wortelen (onbedekte teelt).

15612 N

IRONMAX PRO (wederzijdse erkenning)

ijzerfosfaat

De Sangosse S.A.S.

Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor gebruik in akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen (onbedekte teelt), groenteteelt en kruidenteelt (vers of gedroogd).

15600 N

Artist (wederzijdse erkenning)

flufenacet en metribuzin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor opkomst toepassing in aardappelen.

15593 N

COM 107 03 Al EC

koolzaadolie

COMPO GmbH

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van sierbeplanting (planten in volle grond) buiten, sierbeplanting (planten in volle grond) binnen, sierbomen en -struiken, moestuin m.u.v. groot fruit en kleinfruit (eetbare gewassen in open lucht), moestuin m.u.v. groot fruit en kleinfruit (eetbare gewassen kas), koolgewassen, groot fruit (steenvruchten en pitvruchten), kleinfruit m.u.v. aardbei, kamerplanten (planten in huis) en kuipplanten (planten niet in de volle grond in open lucht en/of kas).

15615 N

Batavia

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: Lactuca spp. (bedekte teelt), Spinazie-achtigen (bedekte teelt), Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, niet grond-gebonden teelt), Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt), Bloemisterijgewassen (bedekte, niet grond-gebonden teelt), Bloemisterijgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt), Vaste plantenteelt (bedekte, grondgebonden teelt), Vaste plantenteelt (bedekte, niet grond-gebonden teelt), Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet grond-gebonden teelt) en Boomkwekerijgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

7827 N

Daconil 500 Vloeibaar (kleine toepassing)

chloorthalonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

  • Winter- en zomerrogge

W.11

01-07-2019

01-07-2020

13832 N

LUNA PRIVILEGE
(kleine toepassing)

fluopyram

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

Vezelgewassen

Kers (onbedekte teelt)

Pruim (onbedekte teelt)

Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt)

Witlof (trekteelt)

Rucola (onbedekte teelt)

Tuinkers (onbedekte teelt)

Veldsla (onbedekte teelt)

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) 

W.6

n.v.t.

n.v.t.

12819 N

Switch (kleine toepassing)

cyprodinil en fludioxinil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid

  • in de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie)

W.7

01-07-2019

01-07-2020

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13789 N

Boni Protect wordt gewijzigd in Blossom Protect

Aureobasidium pullulans stam DSM 14940 en Aureobasidium pullulans stam DSM 14941

Bio-Ferm GmbH

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast tegen bewaarziekten in de teelt van appel, nu uitgebreid naar toepassing in de teelt van de gehele groep pitvruchten met 4 toepassingen per jaar (was 3) en een interval van 0 dagen (<24 uur) (was 5 dagen). Daarnaast is het gebruik uitgebreid met een kleine toepassing als bactericide tegen bacterievuur in pitvruchten.

Bij dit besluit wordt tevens de naam van het product gewijzigd in Blossom Protect.

W.1

04-11-2018

04-11-2019

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14024 N

Zafrinax

bromoxynil, bromoxynil butyraat en bromoxynil octanoaat

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van maïs, vlas (lijnzaad, vezelvlas), knoflook, uien en sjalotten.

De wijziging betreft de toevoeging van een Laag dosering systeem (LDS) in de teelt van uien, sjalot, knoflook en vlas.

w.3

n.v.t.

n.v.t.

13441 N

Buttress

2,4-DB

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van klaver, luzerne en voedergrasland.

De wijziging betreft een majeure wijziging van de samenstelling.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15425 N

WOPRO Spintack

Acequinocyl

Simonis B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelten van appel, peer, kers, pruim en dahlia (kt*), in de bedekt en onbedekte teelten van bessen (BBCH 90-93) (kt*), braam- en framboos-achtigen (BBCH 90-93) (kt*) en in de bedekte teelten van komkommer (kt*), tomaat, aubergine (kt*), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De bestaande gebruiken in de onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen en openbaar groen vervallen bij de herregistratie, omdat deze zijn teruggetrokken uit de aanvraag.

W.2

01-04-2018

01-10-2018

14756 N

GAZON-NET ULTRA

fluroxypyr-meptyl, florasulam

SBM Développement SAS

De etikettering is aangepast en in het WG is een restrictie opgenomen.

W.1 (Niet-prof.)

06-10-2018

01-01-2019

9611 N

Bonzi

paclobutrazol

Syngenta Crop Protection B.V.

De wijziging betreft het opnemen van de beperking tot “bedekte teelt” bij alle toepassingen op het WG.

W.2

20-10-2018

20-10-2019

7774 N

Decis

deltamethrin

Bayer CropScience SA-N.V.

De wijziging betreft de maximale toepassing per jaar in tomaten en verduidelijking toepassing in veldbonen.

W.16

01-09-2018

01-07-2019

15291 N

Agil 100 EC

propaquizafop

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt reeds toegepast in de teelt van:  (na opkomst): aardappelen, bieten, droog te oogsten erwten, koolzaad, vlas, erwt zonder peul, sluitkool, broccoli, koolraap, wortelen, wortelpeterselie, pastinaak , uien, sjalotten, knoflook, hennep, brandnetel, groenbemesters, meekrap, wouw, bloemisterijgewassen-onbedekt, heidesoorten en bos- en haagplantsoen; (tussen de rijen): appel, peer, kweepeer, kruisbes, wijndruif en framboos; (na planten): aardbei, akkerbouwgewassen, fruitgewassen-onbedekt, groenteteelt-onbedekt, kruidenteelt-onbedekt en sierteeltgewassen-onbedekt.

De wijziging betreft de toelating in aardappelen; de eerder opgelegde restrictie voor het gebruik in zetmeelaardappelen wordt opgeheven, waardoor het middel nu voor de hele gewasgroep aardappelen ingezet kan worden.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

10645 N

Finale

glufosinaat-ammonium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2018

31-01-2019

31-01-2020

8906 N

Basta

glufosinaat-ammonium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2018

31-01-2019

31-01-2020