Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 25 juli 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15630 N

DPX-QGU42

oxathiapiproline

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel  voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen, sla, uien, sjalotten en knoflook.

15631 N

CLOSER

sulfoxaflor

Dow AgroSciences B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae en bloemisterijgewassen.

15660 N

Shorttrack

daminozide

Certis Europe B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt) en in vaste plantenteelt (bedekte, niet-grondgebonden teelt).

15657 N

VARIANO XPRO
(wederzijdse erkenning)

bixafen, fluoxastrobine en prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

15695 N

Limex
(wederzijdse erkenning)

ijzer(III)fosfaat

Scotts Benelux bvba/sprl

Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in sierbeplanting (planten in de volle grond), moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas), kamerplanten, kuipplanten en onverharde terreinen.

15667 N

Embrelia

difenoconazole en isopyrazam

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15023 N

Delan Pro (kleine toepassing)

dithianon en kaliumfosfonaten

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid

in de onbedekte teelt van wijndruif.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

12757 N

Teppeki

flonicamid

ISK Biosciences Europe N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, paprika (bedekt) pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vast plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten.

De wijziging betreft de toelating in paprika (bedekt).

W.8

n.v.t.

n.v.t.

15088 N

 Pirouette

paclobutrazol

Fine Agrochemicals Ltd.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van potplanten m.u.v. Azalea, Roos, Pelargonium, Poinsettia, Kalanchoë en perkplanten (bedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15556 N

Allstar (kleine toepassing)

fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14437 N

Luna Sensation

fluopyram en trifloxystrobine

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in

bessen m.u.v. kiwibes (onbedekte teelt),

bessen m.u.v. kiwibes (bedekte teelt),

braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt), braam en framboos (bedekte teelt), andijvie (onbedekte teelt), tuinkers (onbedekte teelt), tuinkers (bedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), rucola (onbedekte teelt), rucola (bedekte teelt), lamsoor ((onbedekte teelt), lamsoor (bedekte teelt), boon met peul (onbedekte teelt), boon zonder peul (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekt) en erwt zonder peul (onbedekt)

W.3

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12553 N

Heritage

azoxystrobin

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast op sportvelden.

Bij de herregistratie wordt het toegelaten gebruik gewijzigd. De maximale toepassingsfrequentie wordt gereduceerd van 4 naar 2 toepassingen per jaar.

W.2

03-01-2019

03-05-2019

5634 N

Legurame Vloeibaar

carbetamide

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt afgewezen.

De grond voor afwijzing van de aangevraagde gebruiken in witlof (pennenteelt), cichorei, sla (Lactuca spp) en andijvie is dat de werkzaamheid van de aangevraagde lagere dosering zonder voorschrift voor de tankmix met een middel op basis van chloorprofam onvoldoende onderbouwd is. De gebruiken in de overige gewassen zijn door de aanvrager niet verdedigd bij de herregistratie en vervallen daarom bij dit besluit.

W.11

03-02-2019

03-10-2019

11647 N

Syllit Flow 400 SC (voorheen Syllit Flow 450 SC)

dodine

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer, kers (kleine toepassing)  en in de boomkwekerij van vruchtbomen en Prunus

Bij de herregistratie is een nieuwe formulering beoordeeld en dien ten gevolge verandert ook de naam van het middel naar Syllit Flow 400 SC. Om risico’s voor vogels en zoogdieren te voorkomen wordt bij de herregistratie de toepassingsfrequentie beperkt tot 1 toepassing per jaar en mag het middel pas worden toegepast vanaf gewasstadium BBCH 10.

W.3

01-02-2019

01-08-2019

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

5134 N

Intruder

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in een brede range van gebruiken.

De wijziging betreft

  • Uitbreiding met een minor use art 51 voor verdelings- en zaadteelt,
  • Toevoegen van een LDS toepassing voor gebruik in bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en houtachtige beplanting,
  • Verhogen van de max frequentie van 2 naar 3 maal 2 l product/ha en maximale dosering per jaar naar 6 l product/ha voor alle bloembol- en bloemknolgewassen.

W.13

n.v.t.

n.v.t