Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 26 september 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15640 N

Integral Pro

Bacillus amyloliquefaciens, strain MBI 600

BASF Nederland B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van koolzaad.

15694 N

AppleSmart 3,3 VP (wederzijdse erkenning)

1-methylcyclo-propeen

Innvigo Spz. z o.o.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in appel door middel van een ruimtebehandeling.

15702 N

Enervin SC

Ametoctradin

BASF Nederland B.V.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappel, druif (onbedekte teelt) en prei (onbedekte teelt).

15706 N

Velum Prime

Fluopyram

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit aaltjesbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelt van aardappelen (grondbehandeling en veurbehandeling), wortelen (grondbehandeling), bloembol- en bloemknolgewassen (grondbehandeling), bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. gladiool en  grofbollige narcis (dompelbehandeling), wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen (grondbehandeling).

15710 N

EthylBloc Sachet

1-methylcyclo-propeen

AgroFresh Holding France S.A.S.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na oogst behandeling bij snijbloemen en potorchideeën.

15707 N

Soriale

kaliumfosfonaten

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in pitvruchten.

15684 N

Vibrance

sedaxaan

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling van maïs en suikermaïs.

15683 N

TAVAS

diflufenican en metribuzin

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor opkomst behandeling in de teelt van consumptie- en zetmeelaardappel.

15662 N

Verimark

cyantraniliprool

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een traybehandeling in sluitkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt) en bloemkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14610 N

Berelex 40 SG
(kleine toepassing)

Gibberellinezuur

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als groeiregulator.

De wijziging betreft een uitbreiding van het professionele gebruik in:

  • de bedekte teelt van snijbloemen
  • de bedekte teelt van potplanten.

Beide gebruiken zijn als uitzonderlijke behoefte gedefinieerd conform artikel 3 lid 26 (b) VO1107/2009.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15125 N

Reflect
(kleine toepassing)

Isopyrazam

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

• Radijs-achtigen  (onbedekte teelt)

• Wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)

• Knolraap (onbedekte teelt)

• Koolraap (onbedekte teelt)

• Aardpeer (onbedekte teelt)

• Japanse aardappel (onbedekte teelt)

• Rode biet (onbedekte teelt)

• Knolselderij (onbedekte teelt)

• Schorseneer (onbedekte teelt)

• Mierikswortel (onbedekte teelt)

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15331 N

BELOULKHA GARDEN

Nonaanzuur

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt uitgebreid met het niet-professionele gebruik tegen eenjarige onkruiden op open verhardingen (grind, schelpen, etc.) en onverharde terreinen.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15543 N

Ascra Xpro

Bixafen, fluopyram en prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassingen zomergerst, wintergerst en haver.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15615 N

Batavia

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappel, appel (onbedekte teelt), peer (onbedekte teelt), aardbei (onbedekte teelt), sla Lactuca spp. (onbedekte teelt), andijvie (onbedekte teelt), spinazie (onbedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt), uien (onbedekte teelt), bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt) en boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt). Verder wordt een toelating verleend voor de kleine teelt van kers (onbedekte teelt), pruim (onbedekte teelt), druif (onbedekte teelt), braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt), rucola (onbedekte teelt), kiemgroenten (onbedekte teelt), baby leaves (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt), aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt) en medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt).

W.1 n.v.t. n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14497 N

Floranid Onkruid 2 in 1

2,4-D

Dicamba

COMPO Benelux N.V

Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt toegepast voor professioneel gebruik in sportveld en gazon en voor niet-professioneel gebruik in gazons.

Bij de verlenging wordt een nieuw voorschrift met betrekking tot professioneel en niet-professioneel gebruik in gazon opgenomen in het WG.

W.1

05-04-2019

05-10-2019

12588 N

Oberon

Spiromesifen

Bayer CropScience S.A.-N.V

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik  wordt toegepast in de bedekte niet-grondgebonden teelten van: aardbei, boon met peul, augurk, courgette, komkommer, aubergine, tomaat, paprika, en bloemisterijgewassen en in de bedekte grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen.

Bij deze herregistratie wordt voor de werker een nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarde voor het dragen van handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas opgenomen op het WG. Tevens vervalt het gebruik in de grondgebonden bedekte teelten van alle groentegewassen en aardbei.

W.5

05-04-2019

05-10-2019

12982 N

Goltix Super

Ethofumesaat Metamitron

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een voor- of na-opkomst behandeling in de teelt van bieten.

Bij de verlenging wordt in het WG een nieuwe toepassingsvoorwaarde opgenomen voor volggewassen en een nieuwe zin voorgeschreven voor resistentiemanagement.

W.5

01-04-2019

01-04-2020

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12865 N

Chrysal BVB

6-benzyladenine

Gibberelines

Chrysal International B.V.

De wijziging betreft aanpassing van de dosering en behandelingsduur voor alle gebruiken.

W.5

05-04-2019

05-10-2019

13004 N

Chrysal Plus

Ethefon

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De wijziging betreft een verlenging van de behandelingsduur van geoogste tulpen tot maximaal 10 dagen. De behandelingsduur kan nu ook een transport- en winkelfase omvatten.

W.3

05-04-2019

05-10-2019

13854 N

Karma

Kaliumwaterstof-carbonaat

Certis Europe B.V.

De wijziging betreft de formuleringstypewijziging van SP, wateroplosbaar poeder naar SG, wateroplosbaar granulaat waarbij de samenstelling gelijk blijft.

W.3

01-04-2019

01-04-2020

15286 N

CYMBAL FLOW

Cymoxanil

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappelen. Via deze wijziging is het spuitinterval van zeven dagen gewijzigd in vijf dagen.

W.1

n.v.t.

n.v.t.