Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 18 december 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15961 N

Avaunt

(wederzijdse erkenning)

indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van koolzaad.

15968 N

Safari Duoactive

(wederzijdse erkenning)

lenacil en triflusulfuron-methyl

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst behandeling in de teelt van bieten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14300 N

Centurion Plus (kleine toepassing)

clethodim

Arysta LifeScience S.A.S.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

 • Droog te oogsten erwten
 • Droog te oogsten bonen incl. sojaboon
 • Zonnebloem (oliehoudende zaden)
 • Lupine (groenbemester)
 • Witlof (pennenteelt)
 • Aardbei vermeerdering en wachtbed (onbedekte teelt)
 • Aardbei productie (onbedekte teelt)
 • Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)
 • Pastinaak (onbedekte teelt)
 • Knolraap (onbedekte teelt)
 • Koolraap (onbedekte teelt)
 • Aardpeer (onbedekte teelt)
 • Japanse aardappel (onbedekte teelt)
 • Rode biet (onbedekte teelt)
 • Knolselderij (onbedekte teelt)
 • Mierikswortel (onbedekte teelt)
 • Zilverui (onbedekte teelt)
 • Picklers (onbedekte teelt)
 • Maggi (onbedekte teelt)
 • Engelwortel (onbedekte teelt)
 • Bevernelwortel (onbedekte teelt)
 • Wortelpeterselie (onbedekte teelt)
 • Dahlia (onbedekte teelt)
 • Zantedeschia (onbedekte teelt)
 • Iris (onbedekte teelt)
 • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
 • Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
 • Veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt).

W.5

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13290 N

KART

florasulam en fluroxypyr-meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan en mais.

Ter bescherming in het water levende organismen voor toepassing in de teelt van graan en in de teelt van mais, worden bij de verlenging nieuwe driftreducerende maatregelen in het WG opgenomen.

W.3

27-06-2020

31-08-2020

15471 N

Kyleo

2,4-D en glyfosaat

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt afgewezen, omdat geen acceptabel risico geconcludeerd kan worden voor aquatische organismen noch voor zoogdieren of vogels en niet doelwitplanten.

Het middel had een toelating voor professioneel gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van pitvruchten, op halfopen en open verhardingen en op onverharde terreinen.

n.v.t.

30-06-2020

31-12-2020

10945 N

ETNA NEXT

glyfosaat

UPL Europe Ltd.

Dit middel voor professioneel gebruik mag na verlenging worden toegepast in de teelt van biet en mais (aanstrijkbehandeling tegen aardappelopslag) en in landbouwgewassen, fruitgewassen, groentegewassen, kruidenteelt, siergewassen, grasland en openbaar groen (aanstrijkbehandeling tegen onkruid en aanstrijkbehandeling van afgezaagde stobben van bomen en struiken).

Bij deze verlenging van de toelating vervalt een groot deel van de eerder toegelaten gebruiken en wordt voor de verlengde gebruiken een restrictie op vervoederen van behandeld gewas aan dieren opgenomen.

W.7

31-12-2019

31-12-2019

11767 N

Amistar

azoxystrobin

Syngenta Crop Protection B.V.

Het betreft een middel voor zowel professioneel gebruik. De aanvraag wordt afgewezen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelt van koolrabi, asperge en bloembollen en bloemknollen en voor de claim tegen zwartschimmels (Dematiaceae) in alle granen behalve zomer- en wintertarwe.

Na verlenging van de toelating mag dit schimmelbestrijdingsmiddel worden toegepast in de professionele onbedekte teelten van aardappelen, wintertarwe, wintergerst, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, sla (Lactuca spp.), sluitkool-achtigen, Bloemkool-achtigen  (onbedekte teelt), boerenkool, wortelen (onbedekte teelt), Ui-achtigen (onbedekte teelt) en prei en als kleine toepassing in de teelten van winterrogge, zomerrogge, haver, peulvruchten, oliehoudende zaden m.u.v. teunisbloem en crambe , veldbonen voor silage, aardbeien, andijvie (onbedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt), rucola (onbedekte teelt), Chinese kool (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen, zoete aardappel en yam (onbedekte teelt), Knoflook, bleekselderij (onbedekte teelt), rabarber (onbedekte teelt), knolvenkel (onbedekte teelt), aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt), aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt), medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), blauwmaanzaad (onbedekte teelt), veredelingsteelt en zaadteelt van peulvruchten, oliehoudende zaden en wortel en knolgewassen (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van stengelgroenten (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van aromatische kruidgewassen, aromatische en medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van blauwmaanzaad (onbedekte teelt), en veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

Het gebruik wordt zowel uitgebreid met nieuwe toepassingen als beperkt omdat toepassingen vervallen/aangepast zijn in dosis, frequentie e.d. en nieuwe restricties voor bescherming van zoogdieren worden voorgeschreven voor bestaande gebruiken. De restrictie op het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden is nu gespecificeerd per gewas.

W.8

30-06-2020

31-12-2020

12169 N

Ortiva

azoxystrobin

Syngenta Crop Protection B.V.

Het betreft een middel voor zowel professioneel als niet professioneel gebruik. De aanvraag wordt afgewezen voor professioneel gebruik in de onbedekte teelt van koolrabi  en asperge en voor het niet-professionele gebruik in de onbedekte teelten van sla (Lactuca spp), sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en  sierbeplanting en in de bedekte teelten van augurk, courgette (incl. pattison), komkommer, pompoen-achtigen (incl. winterpompoen en winter squash), meloen, watermeloen, aubergine, tomaat, paprika (incl. Spaanse peper en Cayenne peper) en kuipplanten. Na verlenging van de toelating mag dit schimmelbestrijdingsmiddel worden in de professionele teelten van sla(Lactuca spp.), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt), tomaat (bedekte teelt), paprika (bedekte teelt), sluitkool-achtigen en bloemkool-achtigen (onbedekte teelt), boerenkool, wortelen, Ui-achtigen (onbedekte teelt), prei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt en als kleine toepassing in de teelten van aardbei, andijvie (onbedekte teelt), veldsla (onbedekte teelt), rucola (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (onbedekte teelt), Chinese kool (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen, zoete aardappel en yam (onbedekte teelt), knoflook, bleekselderij (onbedekte teelt), rabarber (onbedekte teelt), knolvenkel (onbedekte teelt), aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt), aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt), medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), blauwmaanzaad (onbedekte teelt), chrysant snijbloem (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van peulvruchten, oliehoudende zaden en wortel en knolgewassen (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van stengelgroenten (onbedekte teelt), veredelingen zaadteelt van aromatische kruidgewassen, aromatische en medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van blauwmaanzaad (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouw, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt).
Tevens mag het middel worden toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel in de niet-professionele teelten van wortelen (bospeen, Parijse wortelen, bosui (incl. stengelui, lente-ui, grove bieslook), knoflook, prei en kamerplanten (planten in huis).

Bij dit besluit wordt het gebruik zowel uitgebreid met nieuwe toepassingen als beperkt omdat toepassingen vervallen/aangepast zijn in dosis, frequentie e.d. en nieuwe restricties voor bescherming van aquatische organismen, niet-doelwit planten  en zoogdieren worden voorgeschreven voor bestaande professionele gebruiken. De restrictie op het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden is nu gespecificeerd per gewas.

W.6 prof. en niet prof.

30-06-2020

31-12-2020

14578 N

Zoxis

 azoxystrobin

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit middel wordt toegepast in de onbedekte teelten van: aardappel, wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, sla, wortelen, zaaiui, prei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik mag worden toegepast in de professionele teelten van aardappel, wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge, sla, wortelen, zaaiui, prei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Bij dit besluit wordt het gebruik zowel uitgebreid met nieuwe toepassingen als beperkt, omdat bestaande toepassingen in droog te oogsten erwten, erwt met en zonder peul en asperge vervallen en enkele bestaande toepassingen beperkt worden tot gespecificeerde gewasstadia. Voor enkele nieuwe toepassingen zijn restricties voor bescherming van grondwater, aquatische organismen en zoogdieren voorgeschreven.

W.1

30-06-2020

31-12-2020

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

15186 N

BETANAL Tandem

fenmedifam en ethofumesaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten.

De wijziging betreft een uitbreiding van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift met een LDS toepassing.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12964 N

Mesurol FS

Methiocarb

Bayer CropScience S.A.-N.V.

03-01-2020

03-04-2020

03-04-2020

13378 N

Rocket EC

Triflumizool

Certis Europe B.V.

30-06-2020

31-12-2020

31-12-2021

13441 N

Buttress

2,4-DB

Nufarm B.V.

31-01-2020

30-06-2020

31-08-2020