Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 26 februari 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15973 N

HARPUN (wederzijdse erkenning)

pyriproxyfen

Galenika-Fitofarmacija a.d.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

15994 N

Banjo (wederzijdse erkenning)

fluazinam

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14882 N

Inssimo (kleine toepassing)

acibenzolar-S-methyl

Syngenta Crop Protection B.V.

Deze elicitor voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelt van chrysant (bedekte teelt), potchrysant (onbedekte teelt) en snijchrysant (onbedekte teelt)

De wijziging betreft de toelating in de bedekte teelt van: gerbera (potplant), impatiens (potplant), kalanchoë (potplant), roos (potplant), gerbera (snijbloem).

De wijziging betreft de toelating in de onbedekte teelt van: eik (opkweek, neerwaarts gespoten), rozen (boomkwekerij), corylus (hazelaar), hypericum (sierheester), prunus laurocerasus (sierheester), salix (sierheester), acer campestre (bos- en haagplantsoen), crataegus (bos- en haagplantsoen), appel (boomkwerkerij), nectarine (boomkwekerij), perzik (boomkwekerij), peer (boomkwekerij), geum (vaste plantenteelt), hebe (vaste plantenteelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

14282 N

Devrinol 45SC (kleine toepassing)

napropamide

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

  • braam- en framboosachtigen
  • baby leaves
  • aromatische kruidgewassen
  • bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie
  • bolbloemen en knolbloemen
  • vaste plantenteelt

W.2

n.v.t.

n.v.t.

9364 N

Topaz 100 EC (kleine toepassing)

penconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de:

  • onbedekte teelt van abrikoos, perzik, nectarine, augurk, pompoen-achtigen, bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie, bloemisterijgewassen, laanbomen, klimplanten, sierheesters, buxus, heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en –struiken en vaste plantenteelt
  • de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen en de teelt van veredelingsteelt en zaadteelt.

W.11

n.v.t.

n.v.t.

15541 N

Takumi (wederzijdse erkenning)

cyflufenamid

Nisso Chemical Europe GmbH p/a Certis Europe B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van aubergine, tomaat en paprika.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

6284 N Rhizopon AA poeder 0,5%  (kleine toepassing ) indolylboterzuur Rhizopon

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt

uitgebreid in de bedekte teelt van veredeling en zaadteelt (bedekte opkweek plantmateriaal).

W.3 n.v.t. n.v.t.

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

8935 N

Moncereen vloeibaar

pencycuron

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt afgewezen.  

W.4

W.3

01-05-2020

01-06-2020

01-06-2020

9102 N

Moncereen droogontsmetter

pencycuron

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt afgewezen.  

W.1

W.0

01-05-2020

01-06-2020

01-06-2020

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13274 N

Pyristar 250 CF

chloorpyrifos

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2019

31-12-2019*

16-04-2020*

15311 N

VSM Chlorantraniliprole 200 SC

chlorantraniliprole

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-07-2020

16-01-2021

15312 N

VSM Cyflufenamide 50 EW

cyflufenamid

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-07-2020

16-01-2021

15800 N

VSM Etoxazool 110 SC

etoxazool

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15759 N

VSM Flonicamid 50 WG

flonicamid

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15771 N

VSM Cyproflu WG

fludioxonil, cyprodinil

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-07-2020

16-01-2021

15604 N

VSM 6BA+gibb

gibberellinen, 6-benzyladenine

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15808 N

VSM Dithia Pro

kaliumfosfonaten, dithianon

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

14142 N

Nic-It

nicosulfuron

FMC Operational Netherlands B.V.

24-01-2020

24-01-2020

24-01-2020

15757 N

VSM Bopyr WG

pyraclostrobine, boscalid

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15762 N

VSM Pyrimethanil 400 SC

pyrimethanil

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15261 N

CUADRO NT

trinexapac-ethyl

FMC Operational Netherlands B.V.

24-01-2020

24-01-2020

24-01-2020

*  = Aflever en opgebruiktermijn bestaande voorraden behandeld zaad binnen de EU:

              Aflevertermijn:                                                16 juli 2020

              Opgebruiktermijn:                                          16 juli 2020