Externe afspraken collegevoorzitter en secretaris / directeur voorgaand jaar

 2022

Afspraak Deelname
week 51 Afwezig tot 9 januari 2023
week 50  Bestuurlijk overleg ministerie I&W, directoie Water & Bodem secretaris/directeur, collegevoorzitter
week 48 Symposium KNPV secretaris/directeur
week 48 Bestuurstafel Klein Lef secretaris/directeur
week 47 Bestuurlijk overleg Glastuinbouw Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 47 Bestuurlijk overleg ministerie VWS (Directie VGP en Directie PG) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 46 Bestuurlijk overleg Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 46 Bestuurlijk overleg ministerie I&W, Directeur O&M en Directeur Water & Bodem  collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 46 Najaarsoverleg ministeries  I&W, LNV, SZW & VWS collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 45 High Level Meeting secretaris/directeur
week 44 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 43 85th Advisory Forum meeting secretaris/directeur
week 42 Commissiedebat gewasbescherming collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 42 Bestuurlijkoverleg Rivm collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 42 Stuurgroep UItvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
week 41 Bestuurlijkoverleg CropLifeNL secretaris/directeur
week 41 Bestuurlijkoverleg Aise (International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products)
secretaris/directeur
weekl 40 Directeurenoverleg NVWA secretaris/directeur
week 40 Commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen secretaris/directeur
week 39 Werkbezoek college Greenport Boskoop collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 38 Overleg Director Consulting Group secretaris/directeur
weekl 37 Bestuurlijkoverleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 37 Bestuurlijkoverleg EFSA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijkoverleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijkoverleg Natuur en Nederlandse Vereniging
Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB)
collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 26  Bestuurlijkoverleg LTO Nederland secretaris/directeur
week 26 Stakeholdersoverleg Azolenresistentie secretaris/directeur
week 25 Director Consultation Group face to face meeeting secretaris/directeur
week 23 Ctgb relatiedag, afscheid Johan de Leeuw collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23 Algemeen Overleg gewasbescherming secretaris/directeur
week 22 Discussiepoanel Nefyto 50 jarige bestaan secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
week 21 Stuurgroep  Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
week 20 Directeurenconferentie ministerie LNV en EZK secretaris/directeur
week 20 High Level Meeting ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg Agrodis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 17 Voorjaarsoverleg 'eigenaars advisering LNV' secretaris/directeur
week 16 Werkbezoek college thema biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Werkbezoek RIVM aan Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg Vewin secretaris/directeur
week 14 High Level Meeting DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Directeuren overleg NVWA & Ctgb secretaris/directeur
week 13 Werkbezoek minister LNV aan Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 ISO Audit CIIO secretaris/directeur
week 11 Directeuren overleg met NVWA secretaris/directeur
week 10 EU Regulatory conference on crop protection secretaris/directeur
week 9 Overleg met Parkinsonvereniging secretaris/directeur
week 9 Interview voor 'Onder Glas' secretaris/directeur
week 8 Interview voor 'Nefyto Bulletin' secretaris/directeur
week 6 Overleg ministerie LNV- Directie PAV over laagrisicomiddelen secretaris/directeur
week 4  Stakeholdersoverleg azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 2  Rondetafelgesprek met Tweede Kamer over gewasbescherming secretaris/directeur