Internationale visitatiecommissie

“Het wetenschappelijke werk van het Ctgb en de uitkomsten daarvan, zijn van uitstekende kwaliteit en worden gewaardeerd door risicobeoordelaars en risicomanagers binnen de EU. Het Ctgb levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en harmonisatie van EU- en internationale guidance documenten”. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Internationale Visitatiecommissie (IVC) die in mei 2023 dit jaar het wetenschappelijk functioneren van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) onder de loep nam.

De commissie bestond uit vijf onafhankelijke internationale deskundigen op het gebied van risicobeoordeling en kennis van de Europese beoordelingskaders. De IVC-voorzitter dr. Anthony Hardy benadrukte de ervaren openheid van de organisatie. De IVC formuleerde vijftien aanbevelingen om de organisatie te helpen zich verder te ontwikkelen en een aantal van haar processen beter te stroomlijnen. Het rapport, de aanbevelingen en de reactie van het Ctgb zijn door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer (zie LNV-brief).

Sterk en effectieve beoordelingsautoriteit

De IVC krijgt vrije toegang tot alle documentatie binnen het Ctgb, waaronder aanvraagdossiers, beoordelingsrapporten en vergaderverslagen. De commissie spreekt van “een sterke en effectieve beoordelingsautoriteit die over aanzienlijke middelen en capaciteit beschikt om te reageren op de verwachtingen van aanvragers en de nationale en Europese samenleving” en oordeelt dat “het interne en externe communicatiebeleid van het Ctgb zowel proactief als transparant is en zorgt voor een open communicatie naar alle geïnteresseerde partijen”.