Samenstelling Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb en nevenfuncties leden

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Mr. drs. J.H. Geerdink (voorzitter, benoemd tot 1 augustus 2025; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Advocaat-medewerker bij advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn in Den Haag
 • Partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn in Den Haag
 • Heden: zelfstandig juridisch consultant met de volgende activiteiten:
  •  adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht
  • gerechtsdeskundige omgevingsrecht

Huidige nevenfuncties: geen

K. Beekmann PhD, ERT (lid, benoemd tot 1 januari 2029; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Scientist Toxicology Wageningen Food Safety Research – Wageningen University and Research, Wageningen, the Netherlands
 • Teamleader Toxicology Wageningen Food Safety Research – Wageningen University and Research, Wageningen, the Netherlands
 • Assistant Professor Division of Toxicology - Wageningen University and Research, Wageningen, the Netherlands
 • Postdoctoral Researcher Division of Toxicology

Huidige nevenfuncties

 • Lid van de Commissie van Toezicht Postgraduate Education Toxicology (PET)

K. Doornebosch - van Londen MSc, ERT (lid, benoemd tot 1 maart 2028; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Senior toxicologe Royalshaskoning DHV
 • Senior toxicologe Nouryon BV
 • Senior toxicologe AkzoNobel NV

Huidige nevenfuncties

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) sectie risicobeoordeling

M. Hoogendam LL.M. (lid, benoemd tot 1 januari 2029; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Senior policy officer Southeast Asia, Ministry of Foreign Affairs, The Hague 
 • Legal advisor Ministry of Foreign Affairs, The Hague 
  Legal Advisor Ministry of Economic Affairs and Climate Policy / Agriculture, Nature and Food Quality, The Hague 

Huidige nevenfuncties:

 • Voorzitter commissie van bezwaar Het Oranje Kruis

A.G. van Malenstein LL.M. (lid, benoemd tot 1 januari 2028; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Consultant, Consultancy on business  security information , Key2Control BV
 • Director of Services, Resources Management & Finance BV
 • Accountmanager, Ernst & Young Interimmanagement BV
 • Director Water Division, Ministry of the Environment 
 • Director Regional Development, Rijkswaterstaat

Huidige nevenfuncties

 • Plv. voorzitter Commissie Rechtsbescherming, provincie Groningen
 • Voorzitter Bezwaaradviescommissie Sociale Zekerheid, gemeente Veenendaal

Prof. mr. dr. B.M.J. van der Meulen (lid, benoemd tot 1 mei 2026; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn in Den Haag;
 • Zelfstandig food legal consultant (www.Bernd.vanderMeulen.eu) en directeur van het European Institute for Food Law (www.food-law.nl).
 • Heden: interim manager regulatory affairs bij Winclove Probiotics

Huidige nevenfuncties

 • Hoogleraar EU Food Law aan de University of Copenhagen
 • Contract professor of Food Law aan Università del Piemonte Orientale (Italië) en University of Copenhagen (Denemarken)
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (www.NVLR.nl)
 • Vrijwilliger Voedselbank Amsterdam (www.amsterdam.voedselbank.org)

Dr. ir. F. van der Wilk (lid, benoemd tot 1 september 2026; belangenverklaring en cv)

Loopbaan

 • Algemeen secretaris Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter voorzitter redactieadviesraad van Bionieuws

Secretarissen

Mr. J.H.P. Hofs (secretaris; belangenverklaring en cv)

Loopbaan:

 • Jurist bij diverse gemeenten en Leeuwendaal.
 • Mede-eigenaar van Pion overheidsjuristen met onder meer de volgende werkzaamheden:
  • geven van trainingen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;
  • secretaris van diverse gemeentelijke bezwaarschriftencommissies;
  • juridisch adviseur op het gebied van onder meer: algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en Algemene plaatselijke verordening.
 • Heden: jurist bij de gemeente Veere en daarnaast mede-eigenaar van Pion overheidsjuristen.

Huidige nevenfuncties:

 • Lid Cao-geschillencommissie Netwerkregio Ede-Arnhem-Nijmegen-Achterhoek.

Mr. J.L. Scheper (secretaris; belangenverklaring en cv)

Loopbaan:

 • Jurist bij diverse gemeenten en Leeuwendaal.
 • Mede-eigenaar van Pion overheidsjuristen met onder meer de volgende werkzaamheden:
  • geven van trainingen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet en op het gebied van verweer voeren bij bezwaarschriftencommissies;
  • secretaris van diverse gemeentelijke bezwaarschriftencommissies;
  • juridisch adviseur op het gebied van onder meer: algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en Algemene plaatselijke verordening.
 • Heden: jurist bij de gemeente Doesburg en daarnaast mede-eigenaar van Pion overheidsjuristen.

Huidige nevenfuncties:

 • Adviseur van Maatschappelijk Financieren, een onafhankelijke organisatie die een financieringsmodel biedt voor maatschappelijke voorzieningen op het gebied van sport, zorg, onderwijs en cultuur.