Bezwaar en beroep

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen beslissingen van het Ctgb. Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Uitspraken in beroepsprocedure