Bezwaar maken tegen besluiten van het Ctgb

Bent u het niet eens met een besluit van het Ctgb dan kunt u in beginsel bezwaar maken. Bezwaar staat open tegen besluiten van het Ctgb in het kader van de uitvoering van de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen, de Europese Biociden Verordening, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de daarop gebaseerde regelgeving, en de Wet open overheid. Het maken van bezwaar is niet mogelijk bij een ambtshalve wijziging of intrekking van een toelating. Dan wordt de zienswijzeprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. 

Uitspraken in beroepsprocedure