Adviescommissie voor de bezwaarschriften

De Adviescommissie is ingesteld door het Ctgb en heeft tot taak de betrokken partijen te horen, om vervolgens advies aan het Ctgb uit te brengen over de door het Ctgb te nemen beslissing op uw bezwaar.

Als uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen (zie Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021) kan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften u en betrokken partijen horen als u hebt aangegeven gehoord te willen worden. In beginsel wordt er elke maand een hoorzitting georganiseerd.  

De hoorzittingen van de Adviescommissie zijn in beginsel openbaar. Het aantal plekken per zitting is – gelet op de ruimte – echter beperkt. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf te melden bij het Ctgb.  

Per hoorzitting bestaat de Adviescommissie uit twee leden én de voorzitter. De hoorzittingen vinden plaats in Ede. Van elke hoorzitting wordt een beknopt verslag gemaakt. Na de hoorzitting wordt het advies samen met het verslag van de hoorzitting door de Adviescommissie schriftelijk aan het Ctgb uitgebracht.

Zittingsdata 2024

13 maart 2024

17 april 2024

15 mei 2024

12 juni 2024

3 juli 2024

11 september 2024

9 oktober 2024

13 november 2024

11 december 2024