Intake fase

De intake fase dient als een soort filter om tot kwalitatief goede dossiers te komen die vlot door het aanvraagproces kunnen lopen en om u de kans te geven fouten te herstellen.

Goed dossier de basis voor een snelle beoordeling

Na de intake fase heeft het Ctgb vastgesteld:

  • Of het dossier van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.
  • Aan de hand van welke wetten en regelgeving de aanvraag wordt beoordeeld.
  • De inschatting voor de doorlooptijd en de bewerkingstijd.
  • Het bedrag voor de beoordelingskosten (indien van toepassing).

Het Ctgb biedt twee instrumenten aan om een kwalitatief goed dossier samen te stellen. Deze instrumenten worden gebruikt om de kwaliteit van het dossier te verbeteren en daarmee de behandeling van een aanvraag te bespoedingen. Voor het beantwoorden van vragen over de opbouw van een dossier of als het dossier vrijwel compleet is en er nog vragen zijn (bijvoorbeeld het Ctgb een inschatting laten maken van de kwaliteit van het dossier) kan een pre-submission meeting (PSM) bij het Ctgb nuttig zijn.

De intake fase start zodra het dossier is ingediend en de aanvraagkosten (of indien van toepassing een voorschot) zijn voldaan. De aanvrager is verantwoordelijk voor het dossier. Het is dus belangrijk om goed de instructies van het aanvraagformulier op te volgen en raadzaam eventuele adviezen die gekregen tijden een PSM mee te nemen.

Wilt u een aanvraag indienen, kijk dan a.u.b. verder in bij 'How to apply?' voor  gewasbeschermingsmiddel of biociden.