Beoordeling aanvraag

Voordat een middel in Nederland mag worden verhandeld en gebruikt, beoordeelt het Ctgb of dit middel veilig is voor mens, dier en milieu.

Welke aspecten beoordeelt het Ctgb?

Het Ctgb beoordeelt het aanvraagdossier (van een middel) op de volgende aspecten:

  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen

Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor wet- en regelgeving, nationaal en internationaal beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren.

Hoe verloopt het beoordelingsproces?

Om een toelating voor een middel te krijgen, moet eerst een aanvraagdossier worden opgesteld. Hierin staat allerlei informatie over het middel en het gebruik hiervan. Bij het indienen van een aanvraag wordt allereerst vastgesteld of de werkzame stoffen die in het middel voorkomen al in Europa zijn toegelaten. Dit is van invloed op de te volgen procedures.

Er zijn verschillende procedures en dossiervereisten afhankelijk van het soort toelating dat wordt aangevraagd. De beoordeling van een aanvraag start met de intake fase.

Wilt u een aanvraag indienen, kijk dan a.u.b. verder in bij 'How to apply?' voor  gewasbeschermingsmiddel of biociden.