Woo verzoek Zembla - vijfde deelbesluit, glyfosaat en mancozeb

Zembla onderzoekt hoe de overheid mens en milieu beschermt tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor heeft Zembla het Ctgb gevraagd informatie over de beoordelende, adviserende en signalerende taken van het Ctgb openbaar te maken. Dat kan op grond van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek vraagt Zembla informatie uit de periode 1 januari 2011 t/m 9 oktober 2020. Het betreft een grote hoeveelheid uitzoekwerk en in overleg met Zembla is afgesproken dat dit in delen (deelbesluiten) openbaar wordt gemaakt.

Dit vijfde besluit gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de stoffen glyfosaat en mancozeb. Gezien de omvang wordt het vijfde deelbesluit hieronder in 12 aparte delen gepubliceerd.

Documenten vijfde deelbesluit