deel 1 bestanden 1 -100

Dit vijfde besluit gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de stoffen glyfosaat en mancozeb. Gezien de omvang wordt het vijfde deelbesluit in 12 aparte delen gepubliceerd. Hieronder staan de bestanden 1 tot en met 100 (zie Inventarislijst).

Download '(1) 20110110 re_dob_en_mankar___glyfosaat_Redacted.pdf'

PDF document | 98 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(2) 20111212 C236.9d brief motie grashoff_Redacted.pdf'

PDF document | 645 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(3) 20130213 FW Factsheet tbv Johan de Leeuw interview met Waterspiegel VEWIN interview info XXX XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 79 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(3.1) 20130213 130206_beantwoording Waterspiegel XXX_XXX_XXX_XXX_XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 227 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(4) 20130320 Roundup en onkruidbestrijding op verhardingen XXX op etiket XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 63 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(6) 20130328 RE XXX glyfosaat XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 122 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(7) 20130424 RE XXX en glyfosaat XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 330 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(8) 20130426 Re Afstemming antwoord voor I M glyfosaat op verhardinge en duurzaam onkruid bestrijding XXX XXX_Redacted.pdf'

PDF document | 176 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(9) 20130717 C255.I.4 Vervolg professionele toepassing van glyfosaat op verhardingen_Redacted.pdf'

PDF document | 3,5 MB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(11) 20130729 onderbouwing_van_de_dob_ru_2008_12_05_Redacted.pdf'

PDF document | 55 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(12) 20130729 toelichting_ctgb_nav_vragen_im_mbt_etikettekst_Redacted.pdf'

PDF document | 157 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(14) 20130801 glyfosaat_overwegingen_juli_2013__intr_certifi_Redacted.pdf'

PDF document | 973 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(17) 20130813 201308010116 Brf staatssecretaris glyfosaat'

PDF document | 18 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(18) 20131118 Overleg Ctgb 18 nov 2013 ALG_Redacted.pdf'

PDF document | 38 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(19) 20131127 reactie_op_brief_mansveld_21_10'

PDF document | 80 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(27) 20140108 advies_inzake_verbod_gbm_buiten_de_landbouw_8j_Redacted.pdf'

PDF document | 145 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(38) 20140402 verslag directieoverleg IM Ctgb 2 4 2014_Redacted.pdf'

PDF document | 34 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(45) 20141104 Glyfosaat op verhardingen _ certificeringseis_Redacted.pdf'

PDF document | 58 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(45.1) 20141104 Gang van zaken bij glyfosaat en certificering Duurzaam OnkruidBeheer - Shortcut'

PDF document | 60 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(52) 20150417 Overleg overheid_Redacted.pdf'

PDF document | 79 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(52.2) 20150417 Reactie Ctgb op IARC publicatie_Redacted.pdf'

PDF document | 218 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(53) 20150420 RE_ Overleg overheid_Redacted.pdf'

PDF document | 109 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(58) 20150526 Factsheet EZ glyfosaat - Shortcut'

PDF document | 151 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(61) 20150526 QenA glyfosaat'

PDF document | 89 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(63) 20150529 debat_Redacted.pdf'

PDF document | 120 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(66) 20150611 RE_ Glyphosate_Redacted.pdf'

PDF document | 104 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(75) 20151103 RE_ factsheets_Redacted.pdf'

PDF document | 65 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(75.1) 20151103 Reactie Ctgb op IARC publicatie'

PDF document | 73 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(75.2) 20151103 Factsheet glyfosaat (2)'

PDF document | 159 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(85) 20160112 FW_ SCPAFF December 2015 - action points_Redacted.pdf'

PDF document | 429 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(86) 20160113 Comments on substances_Redacted.pdf'

PDF document | 138 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(88) 20160119 FW_ inbreng Greenpeace aan Kamerleden tbv AO gwb_Redacted.pdf'

PDF document | 148 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(89) 20160119 RE_ Glyphosate_Redacted.pdf'

PDF document | 70 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(94) 20160210 Verslag bestuurlijk overleg Nefyto Ctgb 10 februari 2016 final_Redacted.pdf'

PDF document | 222 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(96) 20160219 Versie 2 concept notitie glyfosaat voor STAS - Word versie_Redacted.pdf'

PDF document | 78 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(97) 20160223 SV_ Enquiry from Denmark about any restrictions on sale or use of Glyphosate procudct to non-professionals_Redacted.pdf'

PDF document | 127 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(98) 20160226 concept notitie glyfosaat voor STAS_Redacted.pdf'

PDF document | 85 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(98.2) 20160226 Glyfosaat SCoPAFF onderbouwing'

PDF document | 297 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023

Download '(100) 20160226 RE_ glyfosaat_Redacted.pdf'

PDF document | 199 kB

Woo-verzoek | 05-09-2023