deel 9 bestanden 801 - 900, vijfde deelbesluit inzake glyfosaat mancozeb

Dit vijfde besluit gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de stoffen glyfosaat en mancozeb. Gezien de omvang wordt het vijfde deelbesluit in 12 aparte delen gepubliceerd. Hieronder staan de bestanden 801 tot en met 900 (zie Inventarislijst).

Download '(801) 20191008 Informatie principebesluiten Ctgb herbeoordeling glyfosaatmiddelen (1)_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 91 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(802) 20191008 Informatie principebesluiten Ctgb herbeoordeling glyfosaatmiddelen (2)_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 88 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(803) 20191008 Informatie principebesluiten Ctgb herbeoordeling glyfosaatmiddelen_Redacted'

PDF document | 5 pagina's | 145 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(805) 20191009 19 09 24 WG glyfosaat aantekeningen XXX_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 97 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(807) 20191009 19 10 02 Agenda_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 36 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(809) 20191009 19 10 02 Verslag Werkgroep Glyfosaat_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 65 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(810) 20191009 19 10 09 aantekeneningen_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 54 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(811) 20191009 19 10 09 Agenda_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 38 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(814) 20191009 Glyfosaat opm XXX_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 364 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(816) 20191011 renewalprocedure mancozeb_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 78 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(817) 20191014 verzoek Q_A glyfosaat_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 59 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(818) 20191014 Antw_ Antw_ voorstel IDEA advies B-punten Scopaff_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 250 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(819.1) 20191015 DOMUS-19243642-v2-SCoPAFF_gewabeschermingsmiddelen_21_en_22_oktober_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 258 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(820.1) 20191015 Veegbrief Glyfosaat (2)_Redacted'

PDF document | 5 pagina's | 358 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(821) 20191015 IDEA advies B punten oktober 2019_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 116 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(822) 20191015 FW_ Advies restrictiezin glyfosaathoudende middelen_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 134 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(823.1) 20191016 DOMUS-19244412-v5-Brief_-_Stand_van_zaken_ontwikkelingen_gewasbeschermin (2)_Redacted'

PDF document | 5 pagina's | 104 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(824) 20191016 DOMUS-19244412-v5-Brief_-_Stand_van_zaken_ontwikkelingen_gewasbeschermin._Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 123 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(829) 20191017 FW_ Mancozeb EU besluiten_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 75 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(830) 20191017 RE_ collegiaal meekijken principebesluit glyfosaat aspect Stroomgebied Maas_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 104 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(834.1) 20191018 overzicht_moties_begrotingsbehandeling_lnv_19_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 211 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(835) 20191018 RE_ commissieverzoek (parkinson + blootstelling medewerkers)_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 130 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(836) 20191018 RE_ Voor akkoord_ KV Parkinson en KV bescherming medewerkers_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 66 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(841) 20191022 RE_ 2019 10 07 SO Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019 OVERIG_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 97 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(846) 20191031 agenda BO Ctgb-LTO_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 52 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(846.1) 20191031 agenda bo Ctgb-lto 6 november 2019_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 165 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(850) 20191106 A_03_2_a_Mancozeb_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 49 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(851) 20191108 tekst action points 6 nov LNV_Redacted'

PDF document | 6 pagina's | 140 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(852) 20191108 update SCoPAFF oktober2019 ADV_Redacted'

PDF document | 4 pagina's | 160 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(853) 20191118 RE_ bijlage 4_4DG_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 64 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(854) 20191118 RE_ annotatie bij actualiteiten agenda 4DG_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 61 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(854.1) 20191118 Bijlage bij agendapunt 4 - kopie_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 194 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(858) 20191126 FW_ Niet-relevante metabolieten drinkwater_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 82 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(859) 20191204 RE_ IPM themasessie Ctgb_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 93 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(862) 20191205 Agenda Bestuurlijk Overleg IenW Ctgb 5 december 2019_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 212 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(863) 20191211 kort verslag scpaff residuen 25 26nov_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 75 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(867) 20191220 RE_ Uitvoeringsprogramma IPM status geven_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 93 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(870) 20200107 directeurenoverleg aanstaande maandag_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 46 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(870.1) 20200107 Agenda_directeurenoverleg Ctgb-NVWA_13jan2020_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 104 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(871) 20200108 RE_ procedure gebruiksverbod in relatie tot glyfosaat Ctgb en imi_Redacted'

PDF document | 9 pagina's | 311 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(873) 20200113 BO Vewin voor OO_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 50 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(874) 20200115 Concept Agenda BO Vewin 29-1-2020_Redacted'

PDF document | 1 pagina | 43 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(874.1) 20200115 Concept Agenda BO Vewin 29-1-2020_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 162 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(879) 20200210 2020 02 10 FW Our January meeting in the Hague additional documents EM_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 108 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(879.1) 20200210 Mancozeb SCoPAFF October statement - FINAL_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 211 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(880) 20200212 Agenda Bestuurlijk Overleg IenW Ctgb 12febr2020 21.50_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 221 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(881) 20200212 Agenda Bestuurlijk Overleg IenW Ctgb 12febr2020_Redacted'

PDF document | 3 pagina's | 204 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(887) 20200212 Agendapunt 1 conceptverslag bestuurlijk overleg ienw en ctgb12 februari 2020_Redacted'

PDF document | 4 pagina's | 164 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(895) 20200226 RE_ KVR_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 68 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(895.1) 20200226 Futselaar_(1)_Redacted'

PDF document | 2 pagina's | 151 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(895.3) 20200226 Wassenberg_(1)_Redacted'

PDF document | 4 pagina's | 751 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(898.1) 20200305 200302 IPM stappen groenbemesters en graslandbeheer_met workshop aanvullingen-schoon (002) (002)_Redacted'

PDF document | 6 pagina's | 731 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023

Download '(900.1) 20200311 QenA over gewasbeschermingsmiddelen - advies Rli Greep op gevaarlijke stoffen_Redacted'

PDF document | 118 kB

Woo-verzoek | 06-09-2023