deel 5 bestanden 401 - 500

Dit vijfde besluit gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de stoffen glyfosaat en mancozeb. Gezien de omvang wordt het vijfde deelbesluit in 12 aparte delen gepubliceerd. Hieronder staan de bestanden 401 tot en met 500 (zie Inventarislijst).

Download '(401) 20180212 actiepunten januari Scopaff_Redacted'

PDF document | 47 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(402.1) 20180215 DOMUS-#18027361-v1-Bijlage_3_Factsheet_met_spreeklijnen (2)_Redacted'

PDF document | 367 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(403.1) 20180302 QAs AO V2_Redacted'

PDF document | 488 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(404) 20180305 RE_ Doorst_ Ctgb-reactie op KWR-grondwatermonitoringsrapport_Redacted'

PDF document | 109 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(406) 20180306 inhoudelijke reactie KWR rapport Grondwaterkwaliteit_Redacted'

PDF document | 204 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(408) 20180307 brief min schouten advies voorkoming glyfosaat wordversie incl handtek PDF versie incl handtek_Redacted'

PDF document | 2,7 MB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(409) 20180307 AO 7 maart 2018_ agenda en factsheets LNV en I&W_Redacted'

PDF document | 74 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(411) 20180312 Pt. A 12.00 EFSA PAFF January 2018_Redacted'

PDF document | 1,2 MB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(413) 20180314 factsheets_ienw'

PDF document | 558 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(420) 20180328 Action points from PAFF held on 22-23 March 2018_Redacted'

PDF document | 83 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(421) 20180329 collegeverslag scopaff mrt18_Redacted'

PDF document | 344 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(422) 20180329 kort verslag scopaff mrt18_Redacted'

PDF document | 288 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(424) 20180409 FW glyfosaat discussie bundestag dec 2017 askju 266 glyfosaat_Redacted'

PDF document | 265 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(425) 20180409 FW_ verzoek om beleidsadvisering Ctgb (2)_Redacted'

PDF document | 104 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(426) 20180409 FW_ Glyphosate and the dutch legal situation askju 266_Redacted'

PDF document | 66 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(426.2) 20180409 GlyphosatequestionGermany13febr2018_Redacted'

PDF document | 78 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(429) 20180411 FW_ verzoek om beleidsadvisering Ctgb (1)_Redacted'

PDF document | 164 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(435) 20180502 RE_ KVR glyfosaat_Redacted'

PDF document | 100 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(437) 20180502 minutes meeting BVL and Ctgb_Redacted'

PDF document | 47 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(437.1) 20180502 18-04-10 minutes_high_level_meeting_bvl_ctgb_Redacted'

PDF document | 405 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(439) 20180516 RE_ Antw_ Voor akkoord_ beantwoording Kamervragen glyfosaat artikel Guardian_Redacted'

PDF document | 198 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(440) 20180516 FW_ Antw_ Voor akkoord_ beantwoording Kamervragen glyfosaat artikel Guardian_Redacted'

PDF document | 91 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(442) 20180518 Reactie op conceptbeantwoording kamervragen D66 glyfosaat_Redacted'

PDF document | 48 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(443) 20180529 kort verslag scopaff mei18_Redacted'

PDF document | 200 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(446) 20180529 terugkoppeling SCoPAFF mei18 ADV_Redacted'

PDF document | 324 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download 'deel 5 bestanden 401 - 500'

PDF document | 242 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(451) 20180613 FW_ motie-De Groot_Redacted'

PDF document | 68 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453) 20180619 RE_ glyphosate renewal_Redacted'

PDF document | 123 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453.1) 20180619 FW DCG juni 2018_Redacted'

PDF document | 68 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453.2) 20180619 Item 17 - Data gaps identified in the EFSA Conclusion (2)_Redacted'

PDF document | 165 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453.3) 20180619 glyphosate_usages pré-récolte_Monsanto_Redacted'

PDF document | 181 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453.4) 20180619 Monsanto glyfosaat bezwaar_signature ministre_Redacted'

PDF document | 665 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(453.5) 20180619 glyphosate_usages pré-récolte_Monsanto_bezwaar_Redacted'

PDF document | 132 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(456) 20180710 FW_ vraag minister inz_ NL co-rapporteur glyfosaat__Redacted'

PDF document | 122 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(457) 20180711 RE_ Voor akkoord_ conceptnota voorgestelde co-RMS rol van NL over glyfosaat_Redacted'

PDF document | 77 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(460) 20180723 concept highlights PAFF juli18_Redacted'

PDF document | 154 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(460.1) 20180723 Highlights_PAFF_juli18__Redacted'

PDF document | 39 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(461) 20180724 Voor OO_Redacted'

PDF document | 92 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(461.1) 20180724 Glyfosaat renewal art 50.2_Redacted'

PDF document | 403 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(462) 20180725 College terugkoppeling scopaff juli18_Redacted'

PDF document | 184 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(463) 20180725 kort verslag scopaff jul18_Redacted'

PDF document | 209 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(465) 20180727 voor OO glyfosaat voor-oogsttoepassing_Redacted'

PDF document | 59 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(465.1) 20180727 Glyfosaat renewal vooroogsttoepassingen'

PDF document | 386 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(466) 20180729 Agenda overleg overheid van woensdag 1 augustus 2018_Redacted'

PDF document | 68 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(467) 20180803 Bestuurlijk overleg Ctgb IenM 3aug2017 commXXX_Redacted'

PDF document | 204 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(469) 20180806 RE_ opzet brief art_ 50_2 mbt non-prof gebruik glyfosaat_Redacted'

PDF document | 74 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(469.1) 20180806 Adviesbrief IenW 50.2 in bullets_Redacted'

PDF document | 278 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(470) 0180808 Monsanto Europe S.A. N.V. EFSA Reasoned Opinion Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Art. 12 of Reg. EC No 369 2005 Monsanto comments_Redacted'

PDF document | 11 MB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(471) 20180814 RE_ glyfosaat en goed landbouwkundig gebruik_Redacted'

PDF document | 77 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(471.1) 20180814 18-08-14 Brief NVWA inzake glyfosaat_Redacted'

PDF document | 121 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(472) 20180821 RE_ verzoek om beleidsadvisering Ctgb_Redacted'

PDF document | 144 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(473) 20180823 brief mbt glyfosaat_Redacted'

PDF document | 70 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(475) 20180823 RE_ toepassen DOB richtlijnen in toelatingsbesluiten in relatie tot verbod gebruik op verhardingen_Redacted'

PDF document | 152 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(475.2) 20180823 DOB 2.0 shortlist uitzonderingslocaties (1-9-2018)_Redacted'

PDF document | 109 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(476) 20180827 brief NVWA_Redacted'

PDF document | 45 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(477) 20180905 FW_ Overleg Ctgb-NVWA over goed landbouwkundig gebruik glyfosaat_ 20180904_Redacted'

PDF document | 109 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(477.1) 20180905 Overleg Ctgb-NVWA over glyfo en GAP, 20180904_Redacted'

PDF document | 66 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(478) 20180914 Brief I&W gebruik art_ 50_2_Redacted'

PDF document | 70 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(479) 20180917 Glyfosaat_Redacted'

PDF document | 52 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(479.1) 20180917 Adviesbrief IenW 50.2_opm XXX aangepast_Redacted'

PDF document | 305 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(480) 20180918 Glyfosaat en goede landbouwpraktijken_Redacted'

PDF document | 92 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(480.1) 20180918 Advies NVWA glyfosaat en goede landb prakt 20180917_Redacted'

PDF document | 760 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(481) 20180918 Voor morgen_ adviesbrief Artikel 50_2 vo 1107 _Redacted'

PDF document | 61 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(481.1) 20180918 Adviesbrief IenW 50.2_aangepast 1809_Redacted'

PDF document | 142 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(482.1) 20180921 RE External 1 Mancozeb_Redacted'

PDF document | 303 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(483) 20180924 Voorgestelde beantwoording vragen SO Landbouwraad_Redacted'

PDF document | 47 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(483.1) 20180924 SO LVR 1809 - gwb__Redacted'

PDF document | 232 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(484) 20180924 RE_ Vraag over mancozeb_Redacted'

PDF document | 77 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(485) 20180925 Agenda en stukken Overleg Overheid 26-9_Redacted'

PDF document | 58 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(485.2) 20180925 Adviesbrief IW glyfosaat2509 voor OO vs2_Redacted'

PDF document | 222 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(489) 20181001 Brief artikel 50.2_Redacted'

PDF document | 65 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(489.1) 20181001 Adviesbrief IW glyfosaat 1-10-2018_Redacted'

PDF document | 278 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(490) 20181001 RE_ External _1 Mancozeb_Redacted'

PDF document | 99 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(492.1) 20181003 Adviesbrief IW art 50.2 3-10-2018_Redacted'

PDF document | 184 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(493) 20181008 FW_ concept advies glyfosaat en goede landbouwpraktijk tbv overleg as maandag 8 oktober_Redacted'

PDF document | 110 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(494) 20181008 Kamervragen en adviesvraag LNV publicaties bijen-glyfosaat_Redacted'

PDF document | 91 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(495) 20181009 Agenda overleg overheid aanstaande woensdag_Redacted'

PDF document | 153 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(495.2) 20181009 Annotaties agenda 2-DG najaarsoverleg 2018_Redacted'

PDF document | 144 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(495.5) 20181009 Advies NVWA glyfosaat en goede landb prakt 20181003_Redacted'

PDF document | 2,8 MB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(497) 20181011 RE_ concept advies glyfosaat en goede landbouwpraktijk tbv overleg as maandag 8 oktober_Redacted'

PDF document | 99 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(499) 20181015 RE_ Adviesbrief Ctgb mbt art_ 50_2 vo_ 1107_2009_Redacted'

PDF document | 132 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(500) 20181015 Definitief Advies NVWA over glyfosaat en goede landbouwpraktijk_Redacted'

PDF document | 187 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023

Download '(500.1) 20181015 Advies NVWA glyfosaat en goede landb prakt (def)_Redacted'

PDF document | 287 kB

Woo-verzoek | 23-08-2023