Wob-verzoek Bijenrichtsnoer 5 april 2019

Tegen de toelating van het middel Closer met de werkzame stof sulfoxaflor van 5 april 2019 is bezwaar gemaakt. De bezwaarmaker diende met het bezwaar ook een Wob-verzoek in. In dat verzoek vraagt de bezwaarmaker om alle correspondentie die sinds 2012 tussen het ministerie van LNV (voorheen EZ) en het Ctgb gewisseld is over ‘bijen en bestuivende organismen in de ruimste zin van het woord’.

Het uitgangspunt van het Ctgb is dat informatie openbaar wordt gemaakt en dat het Ctgb terughoudend is met uitzonderingen daarop. Het Ctgb heeft dan ook met het besluit op bezwaar van 24 november 2021, na een eerdere afwijzing van 5 maart 2021, alsnog besloten tot openbaar maken van een deel van de verzochte informatie.

Om welke informatie het gaat, leest u op de inventarislijst die bij het besluit is gevoegd.

Download 'inventarislijst beslissing op bezwaar 24 november 2021'

PDF document | 9 pagina's | 198 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download 'Ondertekend beslissing op bezwaar 24 november 2021'

PDF document | 11 pagina's | 275 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download 'Wob-verzoek Bijenrichtsnoer, 5 maart 2021'

PDF document | 31 pagina's | 459 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '1. 2012 06 22 re risk managers WG on bee guidance document geredigeerd'

PDF document | 182 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '2. 2013 07 12 re SCOFCAH en EFSA guidance document bee risks geredigeerd'

PDF document | 105 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '3. 2012 09 20 re concept guidance EFSA geredigeerd'

PDF document | 60 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '4. 2013 09 20 re 130920 NLcommentsGDbees SCFCAH Oct13 geredigeerd'

PDF document | 80 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '5. 2013 09 26 re Ensure adequate implementation of the EFSA Guidelines geredigeerd'

PDF document | 169 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '6. 2013 11 14 re organisation workshop GD bees geredigeerd'

PDF document | 167 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '7. 2013 11 20 re Detailed agenda workshop GDbees version 03 geredigeerd'

PDF document | 38 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '8a. 2013 11 20 detailed agenda workshop gdbees Redacted'

PDF document | 248 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '9. 2013 11 21 detailed info raps workshop gdbe Redacted'

PDF document | 32 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '9a. 2013 11 21 Bijlage Detailed info RAPS raps Redacted'

PDF document | 43 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '11. 2013 11 21 re Manual for chairs and rapportuers version 2 geredigeerd'

PDF document | 61 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '12. 2013 12 02 rap info on homework cases bee Redacted'

PDF document | 36 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '13. 2014 03 13 fw working group implementation Redacted'

PDF document | 191 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '13.a actieprogramma bijengezondheid 1'

PDF document | 88 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '13b. Actieprogramma Bijengezondheid'

PDF document | 42 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '14. 2014 03 26 agenda working group guid Redacted'

PDF document | 489 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '15. 2014 04 28 fw working group guidance docum Redacted'

PDF document | 109 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '16. 2014 04 28 re overleg tav GD BEES en Roadmap geredigeerd'

PDF document | 99 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '17. update bijenguidance vanuit praper 06 10 2 Redacted'

PDF document | 29 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '20a. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb ter aanbieding van het Ctgb advies neonicotinoiden'

PDF document | 811 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '21. FW Update studies ihkv Guidance document on bees geredigeerd'

PDF document | 288 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '22a. NL Comments on Commission 08217 s amended proposal on implementation plan Bee Guidance Document 1'

PDF document | 76 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '23. LNV Ctgb FW Bee GD geredigeerd'

PDF document | 30 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '24. Ctgb LNV RE Voorstel reactie COM mbt bee GD geredigeerd'

PDF document | 55 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '26. kamerbrief over de tijdlijn betreft bijenrichtsnoer 2'

PDF document | 258 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '27. RE DOMUS 19050557 v1 Kamervragen Het proces rond het beeguidance document geredigeerd Redacted'

PDF document | 41 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '28. RE DOMUS 19050557 v1 Kamervragen Het proces rond het beeguidance document geredigeerd Redacted'

PDF document | 104 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '30. RE FW MinLNV Beantwoording vragen over het proces rond de Bee Guidance geredigeerd'

PDF document | 162 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '31. onderdelen bijenrichtsnoer deel a 10 04 20 Redacted'

PDF document | 45 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '32. Mail Factsheet bijenrichtsnoer geredigeerd Redacted'

PDF document | 38 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '33. kamervragen Redacted'

PDF document | 71 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '33.a Rijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta'

PDF document | 67 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '34. Bijen chronische tox 23 april 2019 geredigeerd'

PDF document | 51 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '35. kamervragen over scopaff en tijdlijn inzak Redacted'

PDF document | 43 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '35a. overleg op 6 mei 2019 t.v.v. de Landbouw en Visserijraad op 14 mei 2019 agendapunten toegevoegd 2'

PDF document | 85 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '37a. ingbreng schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad van 14 mei 2019'

PDF document | 184 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021

Download '39. RE Opmerkingen Ctgb SO LVR Antwoorden resterende vragen bijenrichtsnoer en tijdelijke verlenging geredigeerd Redacted'

PDF document | 72 kB

Wob-verzoek | 14-12-2021