Procedure zonale aanvraag

Procedure zonale aanvraag

Sinds de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009 van kracht is, hanteert de EU een zonale beoordelingsprocedure. Die voorkomt dubbel werk tussen toelatingsautoriteiten in de Europese Unie en stimuleert samenwerking en harmonisatie. De verordening verdeelt Europa in drie zones: Noord, Midden en Zuid. De aanvraag moet tegelijkertijd bij alle lidstaten worden ingediend waar een toelating wordt gevraagd. Één van de lidstaten (zgn. zonale rapporteur; zRMS) beoordeelt de aanvraag voor alle lidstaten waarvoor de aanvraag is bedoeld (zgn. concerned Member States; cMS).

Al tijdens de voorbereiding van een aanvraag dient u contact op te nemen met de door u gewenste rapporteur lidstaat (zRMS). Voor Nederland neemt u contact op met dhr. Geert-Jan Molema, bij voorkeur tenminste zes maanden voordat indiening van de aanvraag is voorzien.

De EU ’Central Zone Steering Committee’ (CZSC) coördineert zonodig de verdeling van het werk over de lidstaten. De aanvrager kan een half jaar vóór indiening van de aanvraag een lidstaat als zonale rapporteur voorstellen bij de CZSC. Wanneer overeenkomst is bereikt met de zRMS, dient het ingevulde aanmeldingsformulier (notification form) aan de zRMS én alle cMS te worden verstuurd.

Heeft u discussie- en of knelpunten inzake uw dossier en wilt u advies krijgen op zowel prodecureel als op inhoudelijk gebied? Meldt u dan aan voor de pre-submission meeting zonale aanvragen gewasbeschermingsmiddelen.

Met 'How to apply?'komt u in enkele stappen bij het juiste aanvraagproces en formulier.

Direct naar:

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Tiijdlijn zonale aanvraag zRMS