Samenwerken aan duurzaam gebruik

In de maatschappij is er steeds meer aandacht voor de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en residuen op levensmiddelen. Zo leven er zorgen over schadelijke effecten voor omwonenden, het milieu en de biodiversiteit. Het gebruik van ‘groene gewasbeschermingsmiddelen’ en andere middelen met minder risico’s voor mens, dier en milieu kan deze zorgen verminderen en wordt daarom gestimuleerd. Daarbij krijgt het Ctgb graag een inbreng van bedrijven, NGO’s, burgers en mede-overheden om praktijk en maatschappelijke visies optimaal mee te nemen in beleid en werkwijzen.