Harmonisatie in Europa

De Europese Unie kent het beginsel van vrij verkeer van goederen. Dat geldt ook voor gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege de risico’s voor mens, dier en milieu worden deze gereguleerd door de Verordening gewasbeschermingsmiddelen. Aanvragers en toelatingshouders kunnen de Europese markt hierdoor met minder administratieve lasten betreden. Voor burgers, professionele gebruikers en de agrarische sector is het voordeel dat overal eenzelfde middelenpakket beschikbaar is onder gelijke voorwaarden en met dezelfde concurrentieomstandigheden. Harmonisatie is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.