Veilig voor mens, dier en milieu

Door het Ctgb toegelaten middelen zijn veilig voor mens, dier en milieu als je ze gebruikt volgens voorschrift. Voordat het Ctgb besluit een middel toe te laten, neemt het in de beoordeling, naast de risico’s van het middel, ook de blootstelling aan dat middel mee. Zonder blootstelling worden risico’s minder relevant of acceptabel. Het Ctgb rekent voor de blootstelling gedetailleerde scenario’s door om de effecten op boeren, loonwerkers of consumenten, maar ook voor dieren, het milieu en het water te kunnen beoordelen. Op basis daarvan bepaalt het of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij gebruik. Is veilig gebruik niet mogelijk, dan laat het Ctgb een middel niet toe tot de markt.

Zie ook How Europe ensures pesticides are safe